Udvikling af den værdiskabende byggeproces

Hvordan sikrer man, at et byggeri foregår som en værdiskabende proces – hele vejen fra idé til drift? Det undersøger projektet Udvikling af den værdiskabende byggeproces.

Projektet har til formål at skabe et mere effektivt samarbejde i byggeprocessen og derigennem en højere kvalitet i byggeriet. Projektet tager afsæt i en erkendelse af, at der, specielt i grænsefladerne mellem byggeriets parter og i forbindelse med faseskiftene i byggeprocessen, ofte mangler koordinering eller sker misforståelser og tab af viden. I projektet er det målet at udvikle administrative og ledelsesmæssige metoder og værktøjer, der sætter byggeriets virksomheder i stand til at styre arbejdet i byggeprocessen langt mere effektivt end i dag. Sådan at byggeri kan gennemføres som en værdiskabende proces fra idé til drift.

Projektet består af fire delprojekter, der hver især fokuserer på et udvalgt faseskift eller knudepunkt i byggeprocessen:  

  • Fra program til projektering
  • Fra projektering til projekterende leverandører
  • Fra projektering til udførelse
  • Fra udførelse til drift  

I hvert delprojekt skal der gennemføres en analyse af problemer og afprøvning af forskellige løsningsmodeller og metoder i praksis. På det grundlag skal udarbejdes vejledninger rettet mod byggeriets parter.

Bag projektet står syv af byggeriets toneangivende organisationer: BAT-kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byggematerialer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ.

Projektfakta

Kontakt

{{ title }}

{{ description }}