x

Bedre samarbejde

Projektets formål var at skabe et mere effektivt samarbejde i byggeprocessen og derigennem en højere kvalitet i byggeriet.
Projektet tog afsæt i en erkendelse af, at der, specielt i grænsefladerne mellem byggeriets parter og i forbindelse med faseskiftene i byggeprocessen, ofte manglede koordinering eller opstod misforståelser og tab af viden. Det er i sagens natur en udfordring for byggesektoren. Med dette projekt har det været muligt at måle og udvikle administrative og ledelsesmæssige metoder og værktøjer, der sætter byggeriets virksomheder i stand til at styre arbejdet i byggeprocessen langt mere effektivt end i dag. Sådan at byggeri kan gennemføres som en værdiskabende proces fra idé til drift.

Projektet indeholder fire delprojekter, der hver især fokuserer på et udvalgt faseskift eller knudepunkt i byggeprocessen:  

  • Fra program til projektering
  • Fra projektering til projekterende leverandører
  • Fra projektering til udførelse
  • Fra udførelse til drift  

I hvert delprojekt blev der gennemført en analyse af problemer og afprøvning af forskellige løsningsmodeller og metoder i praksis. På det grundlag blev der udarbejdet vejledninger rettet mod byggeriets parter.

Projektet var et samarbejde mellemr syv af byggeriets toneangivende organisationer: BAT-kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byggematerialer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ.

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

{{ title }}

{{ description }}