x

Arbejdet med udviklingsplanen forventes at foregå fra 2023 til 2026 og vil munde ud i en samlet strategi samt visioner og principper. De skal senere udmønte sig i udviklingsplaner for henholdsvis Aarhusregionen og Nord/Himmerland i 2024 og derefter seks strategisk-fysiske udviklingsplaner på lokalt niveau. Planerne bliver til i et tæt samarbejde med de respektive kommuner, erhvervsvirksomheder og andre aktører, der er involveret i udviklingen af Jyllands Østkyst. 

Udviklingsplanen for Jyllands Østkyst omfatter også to af Danmarks største byer, Aarhus og Aalborg. En fælles opgave er derfor at binde storbyer, mindre byer, naturområder og kyst sammen på en mere bæredygtig måde, så det giver størst mulig værdi for turismen og udnytter det samlede potentiale i området bedst muligt i forhold til en fremtidig udvikling. 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

På sigt er det hensigten, at det sidste stykke af Jyllands Østkyst (destinationerne Kystlandet, Trekantsområdet og Sønderjylland) skal involveres i arbejdet.

Bæredygtig destinationsudvikling med afsæt i stedets potentiale

Den langsigtede udviklingsplan er et blandt flere eksempler på Realdania-støttede udviklingsplaner, hvor turisme spiller en central rolle i byers, områders og destinationers bæredygtige udvikling.

Planen er en i rækken af udviklingsplaner, der dækker et større geografisk område i Danmark, idet både Fyn og Øerne, Vestkysten, Sjælland og Øerne og Bornholm har fået udarbejdet udviklingsplaner. Og særligt på Vestkysten er der allerede tydelige eksempler på den effekt, som planen har haft, bl.a. i form af lokale investeringer.