Små oaser i byen tager fat på én af byens allerstørste trusler for sundheden, nemlig de millionvis af skadelige, ultrafine partikler, der dagligt udledes fra byernes tusindvis af biler. Samtidig skal oaserne udgøre sociale rum, hvor byboerne kan mødes og slappe af.

I enhver by opstår der restarealer og mellemrum, der står ubenyttet hen. Men kan disse overskudsrum blive en ressource i udviklingen af bæredygtige samfund? Med projektet Ultrabæredygtige Pauserum har Foreningen Skjulte Steder i samarbejde med Arkitektfirmaet Gustin, sat fokus på netop det spørgsmål. 

Visionen er at skabe en serie byrum, der både bidrager til en sund og grøn byudvikling og til at skabe uformelle, sociale møder mellem en mangfoldig skare af borgere.

Frisk luft

Hjertekarsygdomme, luftvejssygdomme og DNA-skader er blandt de sundhedsskadelige konsekvenser, som bilos medfører. På trods af europæiske målsætninger om at mindske luftforureningen, har vi i Danmark et stigende antal skadelige partikler i luften – og der findes ingen grænseværdier for, hvor mange ultrafine partikler (PM0.1), der må være i vores bymiljøer. 

En systematisk beplantning overalt i vore bymiljøer vil have en markant positiv virkning på luftforureningen og vil principielt kunne fjerne luftforurening helt. Derfor er de ultrabæredygtige pauserum beplantede for at oprense og stabilisere forurenet luft. Nogle af de planter, der har vist sig bedst at kunne rense luften, er stenurt, mos, sedum og vilde græsser, der samtidig er gode til at gro i skygge og til at klare vind og vejr. Endvidere har disse planter den egenskab, at de næsten kan passe sig selv.

Sociale rum

De ultrabæredygtige pauserum skal have karakter af små oaser og ligge som hemmelige perler, der i sig selv står som en åben invitation til byens borgere. Forbipasserende skal få lyst til at stoppe op og interagere med rummet og med andre.

Hvis rummet er fast programmeret, vil det erfaringsmæssigt kun tiltale en enkelt brugergruppe, men ved at åbne rammen og arbejde fokuseret med uformelle rum, vil vi i højere grad fremme det gode liv i byen for rigtigt mange mennesker.

Håbet er, at løbende effektmålinger af pauserummene vil give erfaringer, som kan bane vejen for flere lignende løsninger i fremtiden.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2014
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2017
  • Støttebeløb
  • 250.000,00

{{ title }}

{{ description }}