x

Ubenyttet restarealer og bilos  

Hjertekarsygdomme, luftvejssygdomme og DNA-skader er blandt de sundhedsskadelige konsekvenser, som bilos medfører. På trods af europæiske målsætninger om at mindske luftforureningen, har vi i Danmark et stigende antal skadelige partikler i luften. Hvordan kommer vi denne stigning til livs? I enhver by opstår der restarealer og mellemrum, der står ubenyttet hen. Kan disse overskudsrum blive en ressource i udviklingen af bæredygtige samfund? 

En vision om sund og grøn byudvikling 

Visionen med projektet var at skabe en serie byrum, der skulle bidrage til en sund og grøn byudvikling og til at skabe uformelle, sociale møder mellem en mangfoldig skare af borgere. En systematisk beplantning overalt i vore bymiljøer har en markant positiv virkning på luftforureningen og vil principielt kunne fjerne luftforurening helt. Nogle af de planter, der har vist sig bedst at kunne rense luften, er stenurt, mos, sedum og vilde græsser, der samtidig er gode til at gro i skygge og til at klare vind og vejr. Endvidere har disse planter den egenskab, at de næsten kan passe sig selv.

En lille oase for byens borgere

Det Ultrabæredygtige Pauserum i Aarhus der er blevet skabt i forbindelse med dette projekt, har karakter af en lille oase, der står som en åben invitation til byens borgere. Forbipasserende skal få lyst til at stoppe op og interagere med rummet og med andre. Oasen er beplantet for at oprense og stabilisere forurenet luft. Håbet var, at løbende effektmålinger af pauserummene ville give erfaringer, som kunne bane vejen for flere lignende løsninger i fremtiden.