x

Ungdomsboliger til mennesker med handicap skal give rammerne til, at de unge kan få en så selvstændig tilværelse og så værdigt et liv som muligt på deres egne præmisser.

Idéen er at udvikle et højteknologisk byggeri, hvor de nyeste teknologiske muligheder afprøves i et praktisk og innovativt miljø til glæde for beboerne og de virksomheder, der arbejder inden for området. Målgruppen er unge med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne, der har behov for omfattende personlig pleje og praktisk hjælp, men som samtidig ønsker at bo enten tæt på eller sammen med andre.

Projektet er gennemført af Erik Bonnerup, ledende ergoterapeut - Kirsten Storminger, socialrådgiver for Amternes specialkonsulentordning for bevægelseshandicap - Lis Sørensen, tidl. forstander på Geelsgårdskolen - Kirsten Nielsen i samarbejde med Bascon Arkitekter og Ingeniører i samarbejde med forskellige brugere og fagfolk. Forprojektet har resulteret i en projektbeskrivelse for et udviklingsprojekt.

Vi har efterfølgende støttet udviklingsprojektet med yderligere kr. 500.000.