x

Når man designer og planlægger en inkluderende arkitektur, kan man skabe byer og byrum, hvortil alle har en ligeværdig adgang, og hvor alle har mulighed for at være sammen med andre mennesker. God brugerforståelse og en humanistisk tilgang til arkitekturen gør en verden til forskel for oplevelsen af den og for menneskers trivsel, sundhed og velvære. Men det kræver viden og indsigt i mennesker og en god forståelse for diversitet i brugerbehov, når arkitekturen skal virke inkluderende for alle. 

Hvem bygger vi for? 

I en debatfilm og ti temafilm skildrer filmserien ‘Hvem bygger vi for?’ arkitektoniske løsninger, dilemmaer og problemstillinger gennem brugere, arkitekter, bygherrer og rådgiveres oplevelse, viden og erfaring med byggeriet. Filmene lægger op til debat ved at udfordre traditionel tænkning og tilgangen til design, planlægning og brug af arkitekturen. Formålet er at medvirke til at fremme et bæredygtigt, sundt og inkluderende bygget miljø for alle gennem formidling af seks forskellige og eksemplariske cases – hver med et særligt fokus på sårbare brugergruppers livskvalitet og inklusion. Projektet skal stimulere til en adfærds- og kulturændring blandt byggeriets centrale parter og inspirere til en humanistisk tilgang til arkitekturen, der sætter mennesket først.

Seks eksemplariske cases

De seks cases i filmene er Musholm, Mønsted Kalkgruber, Strandbakkehuset, Maltfabrikken, Troldhedestien og Steno Diabetes Center Copenhagen. Det er seks helt forskellige cases på social bæredygtighed og en helhedsorienteret tilgang til arkitekturen for forskellige mennesker i samfundet. Hver case har fokus på brugerne og deres oplevelser. Fortællingerne understøttes af fagpersoner inden for byggeriet og deres viden og erfaringer med dilemmaer, problemstillinger og arkitektoniske løsninger.

Filmserien er produceret for Danske Arkitektvirksomheder af Feldballe Film & TV i samarbejde med Bevica Fonden, Realdania og Dreyers Fond.

Alle film er samlet her nedenfor. Tryk på "plusserne" i højre side for at se filmene.