x

Mennesker samles i storbyerne 

Det forventes at i år 2050 vil omkring 80 % af verdens befolkning bo i storbyer, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at det er muligt at producere mad lokalt i byerne. De bemandede legepladser Bondegården og Byggeren i Remiseparken i Urbanplanen har de sidste par år knoklet for at blive et miljøvenligt centrum for bylandbrug. UrbanPlanten har resulteret mange bæredygtige bylandbrugs-aktiviteter for byens beboere.

På to bemandede legepladser, Bondegården og Byggeren i Remiseparken i Urbanplanen på Amager, er der ved hjælp af lokale beboere og professionelle aktører skabt et miljøvenligt demonstrationscentrum for landbrug i byen. Højbede, skovhaver, frugtbuske, grønne tage og insekthabitater er blot få af de konkrete og relevante bud på, hvordan man i en bymæssig kontekst kan dyrke sine egne grøntsager, bær og frugter, lave kompost, genanvende regnvand og dermed øge biodiversiteten og bæredygtigheden i et område. Der er samtidig udarbejdet en rute rundt i området, således at man kan komme rundt til alle de forskellige tiltag.

Engagere børn og unge

Ambitionen er at engagere børn, unge og deres forældre til at involvere sig og deltage aktivt i udvikling og drift af forskellige tiltag, der alle fremmer byens bæredygtighed. Aktiviteterne indgår i et naturligt, urbant økosystem, hvor ressourcer udnyttes uden at gå til spilde. Regnvand opsamles og bruges til at vande jorden. I jorden dyrkes grøntsagerne, som til sidst spises eller ender som foder til dyrene. Rester og affaldsprodukter (også de ildelugtende, som dyrene leverer) ender i komposten, som efter noget tid bliver til dyrkningsklar jord.