x

Et væksthus med eksisterende arkitektoniske værdier

I samarbejde med Aarhus Universitet og Aarhus Kommune har vi etableret et nyt botanisk formidlingscenter i Botanisk Have i Aarhus samt udvidet anlægget med et nyt tropisk væksthus. Væksthusene i Botanisk Have er et nationalt ikon inden for væksthusarkitektur, og sammen ønsker vi at bringe væksthusene ind i fremtiden

Botanisk Have i Aarhus rådede i forvejen over fem markante væksthuse, tegnet af C.F. Møller. Det nye, moderne væksthus på 1.000 m2 er blevet opført ved de gamle væksthuse fra 1968-70. Nyopførelsen har krævet stor bevågenhed og ekspertise for at sikre anlæggets eksisterende arkitektoniske værdier.

Formidling og rekreative muligheder

I det største af de nuværende væksthuse, ”Palmehuset”, er der indrettet et formidlingscenter. Centret omfatter blandt andet en foredragssal med plads til 100 gæster, undervisningslokaler for skoleklasser samt udstillingslokaler, it-faciliteter og café.

Ud over den forskningsbaserede formidling af viden, har projektet også tilført Botanisk Have og hele området omkring den Gamle By i Aarhus nye rekreative muligheder for både lokale og besøgende.

Vi har støttet projektet, fordi om- og tilbygningen arkitektonisk set forholder sig fint og nænsomt til et i forvejen homogent afsluttet bygningsanlæg, og fordi bygningsanlægget på meget fin vis placeres i et fantastisk haveanlæg.

Væksthusene er tilsluttet et internationalt netværk af botaniske haver. Netværket yder en verdensomspændende indsats for at bevare jordens mangfoldighed af planter.