x

Egmont Højskolen er frontkæmper

I mange år har Egmont Højskolen været frontkæmper for højskoletilbud til mennesker med handicap. En ny tilbygning tilfører højskolen en ny dimension i undervisningen og giver skolens elever mulighed for træning. Ambitionen var at etablere et innovativt vandtrænings- og rehabiliteringscenter for funktionshæmmede mennesker. Det er sket ved brug af den nyeste viden inden for handicaptilgængelighed, personsikring og energibesparende foranstaltninger.

Vandhalla indeholder:

25 meter svømmebassin og vandtræningsbassin med 

 • Varmtvandsbassin med en unik hæve-sænkebund til vandgymnastik i varierede højder.
 • 90 meter lang vandrutsjebane der er Danmarks første vandrutsjebane tilgængelig for personer med forskellige bevægelseshandicap.

Multifunktionel hal med 

 • Tredelt flytbar bagvæg 
 • Hydraulisk platform, der skal fungere som scene og elevator 
 • Rehabiliterings- og motionscenter

Audiovisuelt rum med 

 • Foyer og audiovisuelt undervisningsrum

Hallen og bassinerne er bundet sammen af et træningsrum med træningsmaskiner. Her har eleverne og kursister mulighed for holdtræning, individuel motion eller at træne sammen med en hjælper. Desuden pryder et maleri på ikke mindre 20 x 4 meter Vandhallas multimedierum. Billedet fortæller samfundets socialhistoriske udvikling. Kunstværket af Jørn Bie indgår i Egmont Højskolens undervisning med fokus på medier og masker.

Adgang for alle

Vandhalla er ikke alene for Egmont Højskolens elever og kursister, men også for gæster i Hou Søsportcentret, lokalbefolkningen og andre der har lyst til at bruge disse geniale faciliteter.

Demonstrationsprojekt og arkitektonisk vartegn

Projektet er et demonstrationsprojekt med et mål om, at det skal give ny viden om og erfaringer med bevægelsesunderstøttende løsninger til undervisnings- og rehabiliteringsbyggeri for alle. Tilbygningen er desuden blevet et arkitektonisk vartegn, der har givet en fornyet helhed til højskolens bygninger. Vandhalla blev indviet den 28. februar 2013.

Bidragsydere

Egmont Højskolens vandtrænings- og rehabiliteringscenter er opført i et partnerskab med Realdania, og er derudover støttet af: 

 • Egmont Højskolen 
 • Egmont Fonden 
 • A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
 • Augustinus Fonden 
 • Elsass Fonden
 • Satspuljen 
 • Odder Kommune

Rådgivere

Bygherrerådgiver

Rambøll Danmarks A/S og Søren Jensen A/S. 

Totalrådgiver og arkitekt

Cubo Arkitekter A/S 

Teknikerhold

Force 4 Architects, Gruppen for By- og Landskabsplanlægning, og Hundsbæk & Henriksen. 

Entreprenører

NCC Construction Danmark A/S, MT Højgaard A/S, A/S Henning Lund, Vicotec-Kirkebjerg, DP Ventilation, Rand & Andersen, FP Aluglas, Scan Water A/S, Dansk Varmepumpe Industri A/S, LML Sport ApS.