x

Klimasikring og byfornyelse

Skybrud udgør i dag et stort problem i tæt bebygge områder. Søndergade i Middelfart danner rammen for et nyt klimaprojekt, som leder vandet væk byens kloaker som ikke er rustet til fremtidens skybrud.

Vandvejen er udviklet i et samarbejde mellem virksomheder fra vej-, vand- og arkitektbranchen, med det formål at løse flere udfordringer i en samlet løsning. Vandvejen er designet således, at når et skybrud rammer byen bliver vandet holdt og styret langs vejen, så det ikke gør skade på de smukke bygninger.  

Vandkanalerne er placeret langs fortovet, og varierer i karakter alt efter gadens funktion. Kanalerne er skiftevis overdækkede med låg, åbne med rindende vand eller beplantet med stauder og grønne planter. Samtidig er gademiljøet blevet renoveret og forbedret med bænke, cykelstativer og beplantning.  

Kampagnen Klimaspring

Vandvejen i Middelfart er en af de mange spændende nye løsninger, som vi støtter via kampagnen Klimaspring. I dag er det en stor udfordring at finde gode, fleksible og samtidig prisbillige klimatilpasningsløsninger, som kan håndtere de store vandmængder, som særligt de tættere bebyggede områder kæmper med. Samtidig er det også ambitionen, at projekterne skal skabe merværdi og multifunktionalitet, og dermed øge livskvaliteten for borgere i lokalområdet.

Kampagnen Klimaspring