x

Det er første gang i Danmark, at en ’tør’ idrætshal er blevet omdannet til et vandkulturhus. Omdannelsen af idrætshallen på godt 1.300 m2 har resulteret i, i alt fire bassiner til både børn og voksne - et svømmebassin (2/3 bassin) på 27 grader, et børne- og undervisnings bassin på 30 grader samt et varmtvandsbassin på 33 grader, der både kan bruges til genoptræning for beboerne på det nærliggende ældrecenter og til babysvømning. Dertil er der lavet omklædningsfaciliteter med sauna og dampbad.

Vandwærket er en del af Wærket i Thyborøn, der består af fire wærker i alt; Boldwærket, Kraftwærket, Madwærket og Vandwærket. Vandwærket vil udvide mulighederne for turister i og omkring byen – også uden for sommerens højsæson.

Omdrejningspunkt for Thyborøn

Målet er, at vandfaciliteterne skal styrke centrets rolle som et vigtigt omdrejningspunkt for Thyborøns og egnens idrætsmæssige, kulturelle og sociale liv. Vandkulturhusdelen vil i særlig grad udvide mulighederne for turister i og omkring Thyborøn i ydersæsonerne.

I Realdania har vi blandt andet valgt at støtte projektet, fordi det er et eksempelprojekt, der kan danne inspiration og forbillede for andre steder i Danmark. Samtidig får de nuværende fritidsaktiviteter i samspil med de ny vandaktiviteter en større synlighed og understøtter behovet hos mange brugergrupper og lokalforeninger, samt gæster i og omkring Thyborøn.

Økonomi 

Omdannelsen af den gamle idrætshal til vandkulturhus har i alt kostet 36,5 mio. kroner. Vi har støttet projektet med 14 mio. kr. Herudover har Lokal og Anlægsfonden og Lemvig Kommune støttet projektet.

Første spadestik til vandkulturhuset blev taget i januar 2019. I august 2020 stod byggeriet færdigt.