x

Varbergparken er et stort boligkompleks i Haderslev med 543 lejligheder og over 1.000 beboere med mange forskellige nationaliteter. Trods boligkompleksets smukke placering med udsigt over Haderslev by og fjorden var det stadig sværere at tiltrække nye lejere.

En helhedsplan skulle vende udviklingen

Haderslev Andels Boligforening havde udarbejdet en helhedsplan for området med henblik på at vende udviklingen og skabe et attraktivt boligområde. Målet var at integrere Varbergparken med de omkringliggende by- og boligområder, og mulige strategier var renovering af bebyggelsen, forbedring af infrastrukturen og udvikling af det omgivende grønne område.

Vi støttede en effektvurdering af helhedsplanen

Vi valgte i 2005 at støtte en effektvurdering af den allerede udarbejdede helhedsplan for Varbergparken for at sikre, at der blev udarbejdet nogle velfunderede og bredt anvendelige retningslinjer for, hvordan denne og lignende opgaver skal håndteres.
Rambøll Management gennemførte analysen, og målet var at resultaterne ikke blot skulle brugbare for Varbergparken men også for tilsvarende boligforeninger i Danmark. Sideløbende foretog Gehl Architects en arkitektonisk vurdering af udeområderne i Varbergparken og kom med forslag til en udvikling og optimering af områdets herligheder.