x

Affolkning på landet og i landsbyerne

Varde Kommune så et fald i befolkning på landet og i landsbyerne og et stigende befolkningstal i hovedbyen. Historisk set hang kommunens bosætning sammen med landbruget, men en stigende centralisering af landbrugsproduktionen betød, at antallet af arbejdspladser fald.

Landområderne skulle igen blive attraktive 

I Varde Kommune havde indvandring fra særligt Østeuropa en positiv effekt på befolkningstallet. Kommunen så indvandringen som en vigtig potentiel ressource for lokalsamfundet - både i form af arbejdskraft og som velintegrerede borgere. Med strategiprojektet ønskede Varde Kommune at sætte fokus på integreringen, og styrke bosætningen på landet og i landsbyerne. Målet var at genskabe landområderne som attraktive steder at bo. Gennem udvikling af stedbundne produkter og lokale netværk skulle landbruget igen integreres i det lokale liv, turismen og naturen.