x

Kaj Munks Præstegård er restaureret færdig

Pressemeddelelse

25. marts 2013

Efter 10 års arbejde er restaureringen Kaj Munks Præstegård i Vedersø fuldbragt. Det er sket med støtte fra Realdania, der også har bidraget til den sidste del, som bestod af at restaurere et vaskehus med tilhørende garage.

test

Den sidste af de i alt fire længer på Kaj Munks Præstegård er nu restaureret færdig, og står nu som den så ud i 1944. Realdania har bidraget til restaureringen, som Kulturstyrelsen har haft ansvaret for, og som i denne omgang har kostet omkring to millioner kroner. Erik Einar Holms Tegnestue ApS har stået for udførelsen af restaureringen.

“Vi er taknemmelige, for at denne del af Kaj Munks Præstegård, der trængte til en meget kærlig hånd, nu endelig er ført tilbage som den var i Munks tid. Vaskehuset giver den besøgende et godt indblik i dagliglivet på Kaj Munks tid”, siger bestyrelsesformand Karsten Nissen, stiftelsen Kaj Munks Præstegård i Vedersø.

Gården bevares i sin helhed

Udover et gammeldags vaskehus er der i den ny restaurerede længe også en ovn, gruekedel, koksrum og vandpumpe samt et gammeldags das.

”Nu er den sidst del af det firelængede gårdanlæg sat i stand. Det var vigtigt at bevare vaskehuset af hensyn til gårdens helhed, og så den kan indgå i en formidling af det liv som udspandt sig på gården i Kaj Munks tid”, siger projektleder Christian Andersen, Realdania, der også glæder sig over, at det samlede anlæg fremstår i en fornem balance mellem restaureringer og nybyggeri. 

Gammel Ford A får sin plads tilbage   

Også Kaj Munks garage, som er en del af længen, er blevet bragt tilbage til den stand den havde i 1944.

“Det er glædeligt, at vi nu kan få Kaj Munks gamle Ford A fra 1931 ind og stå, hvor den oprindeligt har haft sin plads”, siger daglig leder Lisbeth Lunde Lauridsen, Kaj Munks Præstegård.

Lisbeth Lunde Lauridsen har lagt planer, hvordan vaskehuset kan indgå i formidlingen. Kulturstyrelsens og Realdanias arbejde kan beses i den nye sæson fra Skærtorsdag den 28. marts, hvor præstegården åbner for besøgende igen.

FAKTA

Præstegården og Kaj Munk

Kaj Munk en dansk præst, dramatiker og samfundsdebattør (13. januar 1898 – 4. januar 1944). Kaj Munk var en af de samlende figurer i modstanden mod den nazistiske besættelsesmagt, og det endte med at koste ham livet.

 
Præstegården dannede rammen om Kaj Munks mest virksomme år. Det var her, Kaj Munks pen fyldte papiret med skuespil, digte, breve, prædikener og artikler. Det var her han under den tyske besættelse blev hentet af sine bødler en mørk januar aften 1944.

I dag formidles Kaj Munks alsidige liv og virke i de smukke rammer som præstegården og naturen udgør. Præstegården er ligeledes et samlingssted for forskellige kulturelle aktiviteter.

Om bygningerne

Vedersø Præstegård består af et stuehus i blank mur opført omkring 1870 samt en trelænget avlsbygning, der sammen med stuehuset danner et traditionelt firlænget anlæg. Avlsgården består af en række sammenbyggede bygninger, hvoraf nogle skønnes at stamme fra starten af 1800-tallet. Præstegårdshaven er anlagt i slutningen af 1800-tallet.