x

Den oprindelige vision for området var at søge forslag til, hvordan der kunne skabes et nyt fælles, grønt og sanseligt offentligt opholdsrum, der tiltrækker alle aldersgrupper og stimulerer til større fællesskab.

Målet med forundersøgelsen var at vurdere, om det var muligt at kickstarte private investeringer i en bæredygtig fortætning, og om de foreslåede løsninger fra konkurrencefasen ville medføre en social kickstart af området.

Sammen med Vejle Kommune afholdt vi 2012 en arkitektkonkurrence for forstadsområdet Søndermarken i den sydlige del af Vejle. Konkurrencens resultat blev offentliggjort ultimo 2012, med TRANSFORM architecture+urbanism samt underrådgivere som vinder.

Ét af vinderprojektets tre bærende elementer var de tværgående almindinger, eller fællesområder, der kilede sig ind imellem de monofunktionelle enklaver i området.

Forundersøgelsen har vist, at der ikke er basis for en kickstart i form af private investeringer i større omfang, og fokus har derfor været på mulighederne for at igangsætte en social kickstart. Her er en hovedkonklusion, at en stor del af de interviewede beboere peger på, at de orienterer sig meget mod det nære og ikke opfatter Søndermarken som en sammenhængende bydel. Interviews med beboerne har givet en række forslag til, hvordan Den Globale Alminding kan blive et nyt mødested for hele bydelen.

Forundersøgelse

Vejles Globale Alminding (PDF)