x

Målet med idékonkurrencen og kampagnen var at sætte gang i og understøtte udviklingen af landbrugets avls- og driftsbygninger samt fremme de arkitektoniske kvaliteter.

Staldbyggeriet til malkekvæg på Vejlskovgård er et fint eksempel på, hvordan store bygningsanlæg og bygningskroppe kan indpasses i et kuperet landskab.

Indretningsmæssigt følger anlægget nutidens principper, dog bl.a. med den forskel at sengebåsene er foret med et tykt lag bløde fibre, som stammer fra separering/presning af køernes gødning.

Vejlskovgård er det tredje realiserede vinderprojekt i forbindelse med vores Idékonkurrence som havde fokus på ”Fremtidens Landbrugsbyggeri”.

Kampagnen Fremtidens Landbrugsbyggeri