x

Fra Klædefabrik til Kunstmuseum

Museet ligger i det, der tidligere var Bechs Klædefabrik. Den historisk interessante bygning er fra 1894 og ligger midt i Hjørrings bycentrum. Efter ombygningen danner Vendsyssel Kunstmuseum nu, med sin gode placering, rammen om et aktivt kunst- og kulturmiljø.

Desuden er kunstmuset nu et videnscenter for én af det 20. århundredes helt store danske malere Niels Larsen Stevns. Museets samling af Stevns værker er vokset betragtelig indenfor de seneste år.

Ud over at fungere som museum, anvendes de ombyggede lokaler til skoletjeneste og til kulturelle formål som koncerter og foredrag.

Rum til udvikling

Tidligere havde museet trange og uhensigtsmæssige pladsforhold uden muligheder for at udvikle sig. Med vores støtte til ombygningen fremstår Vendsyssel Kunstmuseum nu som et moderne museum midt i Hjørring.

C.F. Møller var arkitekt på ombygningen af projektet, der er et godt eksempel på, at der igennem nye anvendelsesformer skabes nyt liv i gamle bygninger.

Vi har også støttet en tilbygning til museet, som stod færdig i 2009. Det kan du se mere om her:

Vendsyssel Kunstmuseum - tilbygning