x

I maj 2010 blev ”Den erhvervsdrivende fond Vennerslunds Refugium” grundlagt. Vennerslund Refugium vil støtte og give mennesker mulighed for åndelig udvikling og styrke. Fonden skal – i samarbejde med godset – opbygge og drive et refugium og retrætested for virksomheder, organisationer og enkeltpersoner, som søger ro, afklaring og åndelig udvikling. Visionen er at tilbyde ophold og kurser for mennesker, som har brug for et helle og en mulighed for at orientere sig på ny. Uden at være missionerende vil Vennerslund Refugium støtte og give mennesker mulighed for åndelig udvikling og styrke. Refugiet skal drives på et folkekirkeligt grundlag.

I 2010 blev projektet på Vennerslund præmieret af ”Fremtidens Herregård”, fordi det demonstrerer gode arkitektoniske og forretningsmæssige ideer, der viser bæredygtige strategier for bevaring og genanvendelse af en eller flere bygninger. ”Fremtidens Herregård” er ikke involveret i projektets realisering.

Projektet omfatter tre meget forskellige bygninger: hovedbygningen fra 1770, stalden fra 1880’erne og elevbygningen fra 1942. Bygningerne fortæller hver for sig interessante historier om tidligere liv og værdier på herregården, og deres individuelle særpræg skal derfor fastholdes.

Konkret skal hovedbygningen omdannes til møder og konferencer, mens den gamle elevbygning er optimal for samlinger, og den langstrakte stald skal indrettes i mindre rum til individuel brug. Projektet omfatter også hele det landskabelige anlæg omkring bygningerne.

Om kampagnen ”Fremtidens Herregård”

Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård” blev lanceret i 2008 for at bidrage til at genskabe livet på landet og bidrage til at genopfinde herregården som kulturel og økonomisk dynamo. Gennem to idékonkurrencer har kampagnen givet støtte til i alt 24 nytænkende projekter på herregårde overalt i Danmark. De udvalgte projekter understreger alle – hver på deres måde – hvordan en revitalisering af herregårdenes bygninger kan udvikles som ramme om forretningsmæssig innovation og udvikling i landdistrikterne, og de viser, at god bygningsbevaring og nytænkende, bæredygtige forretningsmodeller går hånd i hånd.

Kampagnen Fremtidens Herregård