x

Ramme om foreningslivet i Skanderborg 

Foreningslivet i Skanderborg har fået optimale rammer på det bevaringsværdige gårdanlæg Vestermølle, der har gennemgået en omfattende renovering og ombygning. 

Målet med renoveringen har været at omdanne Vestermølle, der i dag ejes af Skanderborg Kommune, til et kultur- og aktivitetscenter. En række lokale foreninger, herunder en idrætsforening, en stenhuggerskole og en junior sejlklub, er siden rykket ind på gården. 

Vestermølle danner også rammen om et kommunalt kursuscenter, der samtidig fungerer som jobtrænings- og aktiveringssted for ledige og sygedagpengemodtagere. Der er desuden blevet indrettet et virtuelt museum, som fortæller Vestermølles og Skanderborgegnens historie, ligesom møllens kværnrum og turbine og er blevet sat i stand, så der nu igen kan males korn i den gamle vandmølle.   

Renoveringen af Vestermølle er foregået i etaper og omfatter hele gårdens bygningskompleks. Arbejdet er sket efter en disponeringsplan udarbejdet af arkitektfirmaet J. Frost Larsen. 

Laden og møllehuset med tilhørende mølledam er blevet sat i stand. Den fredede riddersal fra 1912, der er tegnet af Anton Rosen, er blevet renoveret, og det samme gælder Nordlængen og Sydlængen på den gamle gård. Der er desuden blevet udført broanlægsarbejder ved søbredden og anlagt have, P-faciliteter mv. 

Bevaringsværdigt gårdanlæg 

Vestermølle er et bevaringsværdigt gårdanlæg, hvis historie går helt tilbage til 1500-tallet. Gården står som et smukt eksempel på en større dansk gård anno cirka 1910. Renoveringen er sket med respekt for den oprindelige arkitektur, og Vestermølle er et projekt, som viser, hvordan en bygning med kulturhistoriske værdier kan få en ny, tidssvarende anvendelse – både med en social og en sundhedsmæssig dimension. 

Initiativet til at renovere den gamle møllegård og indrette Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle er taget af en gruppe ildsjæle fra Skanderborgs foreningsliv. 

Pengene er kommet fra fonde, foreninger og virksomheder samt Skanderborg Kommune. Vi var sammen med Nordea-Fonden og Arbejdsmarkedets Feriefond eksterne hovedsponsorer på projektet. 

Indvielsen af Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle fandt sted den 15. april 2011.