x

Strategiplan for Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands kommune er en del af kampagnen På forkant. Vesthimmerlands Kommune vil arbejde med en differentieret strategi for bosætning baseret på en grundig analyse af det faktiske bosætningspotentiale i kommunens forskellige lokalområder.

Mens en del af Vesthimmerlands Kommune er en del af oplandet til de øst- og midtjyske byer samt Aalborg og derfor kan opretholde sin befolkning, er dele af kommunen præget af affolkning.

Kommunen vurderer, at tilbagegangen i antallet af erhvervsaktive borgere vil få væsentlig betydning for muligheden for at bevare et tilfredsstillende serviceniveau i fremtiden. Et skarpt fokus på udvikling af kommunens forskelligartede potentialer til at fastholde og tiltrække borgere skal derfor bidrage til en positiv omstilling af kommunen til de nye omstændigheder.

Med strategiprojektet ønsker Vesthimmerlands Kommune at skabe grundlag for en bosætningsstrategi, der tager udgangspunkt i borgerne, de potentielle tilflytteres behov og lokalområdernes særlige kvaliteter og potentialer. Arbejdet med strategien skal inddrage og samarbejde med lokale aktører og borgere.

Projektfakta

  • Relaterede projekter

{{ title }}

{{ description }}