x

Projektet har til formålat skabe sammenhængende oplevelser, der formidler fæstningsanlæggets helhed med sø- og landbefæstning på tværs af kommunegrænser. Det var afgørende, at få skabt synergi og sammenhængskraft i projekterne på tværs af indsatsområderne.

Vestvoldens nye 14 kilometer jævn og bred asfalt knytter ikke kun de fire Vestvoldskommuner sammen, men de lægger sig også i direkte forlængelse af et stort antal asfalterede eksisterende kilometer med god asfalt. Dermed har borgerne fået mere end 42 kilometer uforstyrret cykelsti velegnet til både Marathon træning, på rulleskøjter eller til fods, eller en behagelig søndags cykeltur med hele familien – vel beskyttet fra byens øvrige trafik. Her har man rig lejlighed til at nyde Vestvoldens og Vestegnens smukke natur, såvel som alle befæstningens restaurerede anlæg og broer på Vestvolden. De nye kilometer har også fået ny belysning. Det betyder, at borgerne nu let og trygt kan benytte den anlagte asfalterede færdselssti, også efter mørkets frembrud.

Bro giver bedre forhold for bløde turister

I september 2021 blev en ny bro indviet over Jyllingevej. Broen der er 121 meter lang sikrer at gående og cyklister kan komme sikkert over Jyllingevej. 

Forventningerne er, at broen vil øge trafikken på og langs volden, og på den måde vil broen medvirke til, at der bliver større offentligt kendskab til anlægget og den spændende historie omkring Københavns Befæstning. Broen er opført med støtte fra os og i samarbejde med Rødovre Kommune. På sigt bliver cykelruten på Vestvolden en del af supercykelsti-netværket, hvor cyklister får ekstra tryghed, og komfort. 

Københavns Befæstningsværk

Kort om Københavns nyere befæstning: Den blev opført efter nederlaget til tyskerne i 1864 for at beskytte hovedstaden. Under 1. Verdenskrig var dens besætning på ca. 50.000 mand. Københavns nyere befæstning blev nedlagt som forsvarsværk efter 1. Verdenskrig, da teknologien løb fra anlæggene. Enkelte anlæg har dog været i brug indtil for få år siden, bl.a. Ejbybunkeren på Vestvolden som forsvarets efterretningstjeneste rømmede i 2004.

Partnerskabet bag projektet

Partnerskabet mellem Realdania, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen stod bag initiativet om at revitalisere Københavns befæstning gennem istandsættelsen af befæstningen, og meningen er at formidle den som en samlet attraktion og skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser. Københavns befæstning er genopstået som en sammenhængende helhed, der forener et stykke danmarkshistorie med enestående kultur- og naturoplevelser. Den omfattende forsvarsring, der snor sig omkring Storkøbenhavn, er blevet synliggjort og formidles som den samlede attraktion den er. De tilhørende bygningsværker og naturarealer er blevet renoveret og udviklet, så de bevares for eftertiden.

Københavns Befæstning