x

Siden 2. Verdenskrig har et stort antal danskere være udsendt i Danmarks tjeneste til brændpunkter rundt om i verden. Hjemsendt personel og pårørende har ofte behov for at fastholde og udvikle sammenhold og kammeratskab i uformelle rammer. Det er baggrunden for, at Danske Soldater og Marineforeninger i samarbejde med Forsvarsministeriet og Realdania etablerer tre veteranhjem. Et af disse veteranhjem ligger i Aalborg.

Veteranhjem Aalborg

På veteranhjemmet i Aalborg kan man dukke op og få en snak med husværten - eller få et spil på en af PC'erne, se en film etc. Derudover er det også muligt at overnatte på veteranhjemmet og lave mad sammen med gamle venner fra tidligere missioner. På veteranhjemmet i Aalborg kan man også benytte havkajakkerne, som kan lånes af idrætsforeningen på Aalborg Kaserner, efter man har gennemgået et mindre kursus.

Selve området som huset ligger på er en gammel skydebane, som i sin tid blev beslaglagt af tyskerne, hvorpå de byggede en stor hangar til reparation af vandflyvere. I krigsårene var huset en del af kasernen og den gamle hangar er i dag forsvarsmuseum.

Baggrund

Med Forsvarsforliget i 2009 vedtog Folketinget at igangsætte en veteranpolitik. Med etableringen af de tre veteranhjem vil Danske Soldater- og Marineforeninger - som et supplement til de eksisterende tiltag - kunne skabe rammer og muligheder for, at alle veteraner og pårørende kan mødes under uformelle former og vilkår, for derigennem at styrke sammenhold og kammeratskab. Samtidig vil man kunne imødekomme og afhjælpe nogle af de behov, der opstår som følge af tjeneste i forbindelse med udsendelse. 

De tre veteranhjem etableres af en nystiftet fond - Fonden Danske Veteranhjem - der skal varetage såvel bygninger som drift. Veteranhjemmene bliver etableret i bygninger uden for Forsvarets områder - enten ved leje eller ved køb af bygninger. Bygningerne bliver sat i stand til formålet, nemlig at skabe uformelle rammer for veteranerne og deres pårørende. 

Veteranhjemmene og bygningernes daglige drift bliver varetaget af selvejende institutioner, der etableres for hvert af veteranhjemmene. Fundamentet for de selvejende institutioner er frivillige med tilknytning til soldater- eller marineforeninger samt andre med interesse for sagen. De mange frivillige vil som udgangspunkt sikre, at veteranhjemmene bliver et åbent tilbud døgnet rundt. Hjemmene vil tilbyde socialt samvær, praktisk hjælp og vejledning. De vil samtidig kunne fungere som kortvarigt aflastningshjem for både veteraner som pårørende.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]} {[{ item.title }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

images icon video icon

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Nyheder Se alle nyheder

{[{ item.date }]}

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Vis flere

Relaterede projekter

  • Projekt

    {[{ item.title }]}

    {[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}