x

Veteraner skal have et sted at komme

Siden 2. Verdenskrig har et stort antal danskere være udsendt i Danmarks tjeneste til brændpunkter rundt om i verden. Hjemsendt personel og pårørende har ofte behov for at fastholde og udvikle sammenhold og kammeratskab i uformelle rammer. Det er baggrunden for, at Danske Soldater og Marineforeninger i samarbejde med Forsvarsministeriet og Realdania har etableret tre veteranhjem. Et af disse veteranhjem ligger i Aalborg.

Veteranhjem Aalborg

Veteranhjemmet i Aalborg ligger på en gammel skydebane, som i sin tid blev beslaglagt af tyskerne, hvorpå de byggede en stor hangar til reparation af vandflyvere. I krigsårene var huset en del af kasernen og den gamle hangar er i dag forsvarsmuseum. På hjemmet er der et væld af aktiviteter, som veteranerne kan tage sig til. De kan tage en snak med husværten, tale med andre ligesindet eller blot se en film. Der er mulighed for overnatning samt at lave mad i husets køkken. Derudover er det også muligt at sejle i havkajak. 

 

Med Forsvarsforliget i 2009 vedtog Folketinget at igangsætte en veteranpolitik. Med etableringen af de tre veteranhjem vil Danske Soldater- og Marineforeninger - som et supplement til de eksisterende tiltag - kunne skabe rammer og muligheder for, at alle veteraner og pårørende kan mødes under uformelle former og vilkår, for derigennem at styrke sammenhold og kammeratskab. Samtidig vil man kunne imødekomme og afhjælpe nogle af de behov, der opstår som følge af tjeneste i forbindelse med udsendelse. 

De tre veteranhjem etableres af en nystiftet fond - Fonden Danske Veteranhjem - der skal varetage såvel bygninger som drift. Veteranhjemmene bliver etableret i bygninger uden for Forsvarets områder - enten ved leje eller ved køb af bygninger. Bygningerne bliver sat i stand til formålet, nemlig at skabe uformelle rammer for veteranerne og deres pårørende. 

Veteranhjemmene og bygningernes daglige drift bliver varetaget af selvejende institutioner, der etableres for hvert af veteranhjemmene. Fundamentet for de selvejende institutioner er frivillige med tilknytning til soldater- eller marineforeninger samt andre med interesse for sagen. De mange frivillige vil som udgangspunkt sikre, at veteranhjemmene bliver et åbent tilbud døgnet rundt. Hjemmene vil tilbyde socialt samvær, praktisk hjælp og vejledning. De vil samtidig kunne fungere som kortvarigt aflastningshjem for både veteraner som pårørende.