x

Plads til sammenhold og kammeratskab 

Siden 2. Verdenskrig har et stort antal danskere være udsendt i Danmarks tjeneste til brændpunkter rundt om i verden. Hjemsendt personel og pårørende har ofte behov for at fastholde og udvikle sammenhold og kammeratskab i uformelle rammer. Det er baggrunden for, at vi sammen med Danske Soldater og Marineforeninger og Forsvarsministeriet har etableret fire veteranhjem. Et af disse veteranhjem ligger i København.

Veteranhjem København

Veteranhjem København består af en lille TV-stue, en større opholdsstue med bordfodbold og billiard, et fitnessrum, og et handicap-egnet køkken, så enhver selv kan lave sin egen mad. Desuden er der et computerhjørne, hvor man frit kan gå på Internettet eller spille. Endvidere er der indrettet nogle værelser, som kan være til rådighed for nogle få dage ad gangen for veteraner med et akut behov, og eller til samtaler og mere afslapning mv. En sidste stue er indrettet med dels dart og bordtennis såvel som mødelokale med Smart Board, som bruges til alt fra foredrag og undervisning til Wii-spil med tennis, fodbold, kampspil mv.  
 
Hele huset er handicapegnet, og både bad/toilet og køkken er indrettet for kørestolsbrugere. Man kan køre helt til døren i bil, og der er P-plads lige bag huset. Veteranhjem København ligger midt i en smuk og meget rolig park, og har egen have.

Baggrund

Med Forsvarsforliget i 2009 vedtog Folketinget at igangsætte en veteranpolitik. Med etableringen af de tre veteranhjem vil Danske Soldater- og Marineforeninger - som et supplement til de eksisterende tiltag - kunne skabe rammer og muligheder for, at alle veteraner og pårørende kan mødes under uformelle former og vilkår, for derigennem at styrke sammenhold og kammeratskab. Samtidig vil man kunne imødekomme og afhjælpe nogle af de behov, der opstår som følge af tjeneste i forbindelse med udsendelse. 

De tre veteranhjem etableres af en nystiftet fond - Fonden Danske Veteranhjem - der skal varetage såvel bygninger som drift. Veteranhjemmene bliver etableret i bygninger uden for Forsvarets områder - enten ved leje eller ved køb af bygninger. Bygningerne bliver sat i stand til formålet, nemlig at skabe uformelle rammer for veteranerne og deres pårørende. 

Veteranhjemmene og bygningernes daglige drift bliver varetaget af selvejende institutioner, der etableres for hvert af veteranhjemmene. Fundamentet for de selvejende institutioner er frivillige med tilknytning til soldater- eller marineforeninger samt andre med interesse for sagen. De mange frivillige vil som udgangspunkt sikre, at veteranhjemmene bliver et åbent tilbud døgnet rundt. Hjemmene vil tilbyde socialt samvær, praktisk hjælp og vejledning. De vil samtidig kunne fungere som kortvarigt aflastningshjem for både veteraner som pårørende.