x

I Aarhus er en bevaringsværdig villa, tegnet af Friis og Moltke, blevet omdannet og etableret til et veteranhjem. Konkret har projektet bestået af en større renovering af den bevaringsværdige hovedbygning, som er blevet suppleret med opførelsen af to nye fritliggende bygninger. 

På Veteranhjem Midtjylland er der arbejdet med et tilbud for veteraner: en adskilt, specialindrettet soveafdeling – placeret separat i forhold til dagtilbuddene, så der er fred og ro. Samtidig har veteranhjemmet fået flere og mere forskellige fælleslokaler, som bl.a. kan udlånes til frivillige. Derudover er der f.eks. udekøkken, udefitness og ’lommer’ til fordybelse. På grunden er der arbejdet med at skabe tilgængelighed, så personer med funktionsnedsættelse bedre kan komme rundt. 

Forsvarsministeriet står for den primære drift kombineret med en kæmpe indsats fra frivillige omkring hjemmene. 

Større fokus på udslusning

I 2010 bevilligede vi 5,7 mio. kr. til Fonden Danske Veteranhjem til etableringen af tre veteranhjem i henholdsvis Aalborg, Fredericia og Frederiksberg. I 2014 opstod idéen om at etablere endnu et veteranhjem, som blev til Veteranhjem Midtjylland. Veteranhjemmenes formål er at være samlingssted for hjemvendte soldater med tilbud om almindeligt samvær samt hjælp til dem, der har brug for støtte.

Efterfølgende har vi været i dialog med flere aktører om en styrkelse og udvikling af konceptet for veteranhjemmene. Meget af dialogen har kredset om, hvordan man kan gøre stederne til mere aktive og udslusningsrettede tilbud for veteranerne og de pårørende.

Etableringen af endnu et veteranhjem med fokus på revitalisering af bygningskulturen, gode og grønne omgivelser, flere aktiviteter og større vægt på udslusning har fungeret som et eksempelprojekt på, hvordan man i fremtiden skal indrette og drifte veteranhjemmene.