x

Et fristed for veteraner 

Siden 2. Verdenskrig har et stort antal danskere være udsendt i Danmarks tjeneste til brændpunkter rundt om i verden. Hjemsendt personel og pårørende har ofte behov for at fastholde og udvikle sammenhold og kammeratskab i uformelle rammer. Det er baggrunden for, at Danske Soldater og Marineforeninger i samarbejde med Forsvarsministeriet og Realdania etablerer tre veteranhjem. Et af disse veteranhjem ligger i Trekantsområdet.

En samling af tidligere udsendte har sat det nye veteranhjem i Fredericia i stand. Veteranhjemmet er et fristed, hvor ingen stiller spørgsmål, og alle selv har været aktive i tjeneste. Men mest af alt er veteranhjemmet et værested, hvor man kan komme og gå, når man har lyst, og skulle man have behov for en seng, så har de også det.

Behov for sammenhold og kammeratskab

Med Forsvarsforliget i 2009 vedtog Folketinget at igangsætte en veteranpolitik. Med etableringen af de tre veteranhjem vil Danske Soldater- og Marineforeninger - som et supplement til de eksisterende tiltag - kunne skabe rammer og muligheder for, at alle veteraner og pårørende kan mødes under uformelle former og vilkår, for derigennem at styrke sammenhold og kammeratskab. Samtidig vil man kunne imødekomme og afhjælpe nogle af de behov, der opstår som følge af tjeneste i forbindelse med udsendelse. 

De tre veteranhjem etableres af en nystiftet fond - Fonden Danske Veteranhjem - der skal varetage såvel bygninger som drift. Veteranhjemmene bliver etableret i bygninger uden for Forsvarets områder - enten ved leje eller ved køb af bygninger. Bygningerne bliver sat i stand til formålet, nemlig at skabe uformelle rammer for veteranerne og deres pårørende. 

Veteranhjemmene og bygningernes daglige drift bliver varetaget af selvejende institutioner, der etableres for hvert af veteranhjemmene. Fundamentet for de selvejende institutioner er frivillige med tilknytning til soldater- eller marineforeninger samt andre med interesse for sagen. De mange frivillige vil som udgangspunkt sikre, at veteranhjemmene bliver et åbent tilbud døgnet rundt. Hjemmene vil tilbyde socialt samvær, praktisk hjælp og vejledning. De vil samtidig kunne fungere som kortvarigt aflastningshjem for både veteraner som pårørende.