x

Undervisning i historiske rammer

Viborg private Realskole er grundlagt i 1890 og har til huse i den historiske del af Viborg.  I 2015 overtog skolen en af Viborgs flotte og historiske bygninger, for at skabe bedre pladsforhold for skolens elever. Det drejer sig om Nykredits tidligere domicil i Sankt Mathias Gade 3. Den tidligere kreditforening, blev med støtte fra os, omdannet fra kontorhus til at være en inspirerende ramme for skolens undervisning af de ældste elever. Bygningen er opført i 1906 og er tegnet af arkitekt Hach Kampmann. Kunstner Karl Hansen-Reistrup har desuden udsmykket bygningens lofter og vinduespartier.

Kontorlokalerne på 1. sal er blevet indrettet til undervisningsmiljøer. I kælderetagen, hvor der tidligere var bankbokse, er der nu et naturvidenskabeligt læringscenter. Skolen har endvidere taget det eksisterende auditorium og kantineområde i brug.

Nyt liv i gamle bygninger

Viborg står som så mange andre byer i øjeblikket over for udfordringer med bygninger i de historiske bykerner, som mister deres funktioner. Det gælder både bygninger, som før har haft offentlige funktioner og andre markante huse. Realskolens genanvendelse af den tidligere kreditforening er et rigtig godt eksempel på, hvordan man ved at bruge en bygning til nye funktioner kan fastholde liv og aktivitet i den historiske bymidte. På den måde bliver bygningens nye funktion ikke kun til gavn for Realskolens elever, men for hele Viborg.

Viborg private Realskole har 750 elever fra 0.- 10. klasse, heraf 65 elever i den internationale Cambridge-afdeling. Skolen blev stiftet i 1890.