x

Opført som jagtgård for kongen 

Villa Helene blev opført i 1830 som en del af Schæffergården i Jægersborg. Schæffergården er opført omkring 1770 og var oprindeligt tænkt til at danne udgangspunkt for Kongens jagter i Dyrehaven.

Vi ønskede med vores støtte at sikre brugen af en fredet bygning til nutidige anvendelsesformål, og i dag ejes og drives ejendommen af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde købte ejendommen af den danske stat i maj 2001 med det formål at lade den indrette til kursus- og mødevirksomhed i overensstemmelse med fondets formål.

Med støtte fra Danmark og Norge

Fondet for Dansk-Norsk samarbejde er oprettet efter Anden Verdenskrig for de midler, som stod tilbage af Norgeshjælpen, og har til formål at øge samarbejdet og forståelsen mellem Danmark og Norge.   

Fondet realiserer bl.a. sit formål gennem ophold for enkeltpersoner og grupper fra nabolandet på fondens to ejendomme, Schæffergården i Gentofte og Lysebu i Oslo. Med inddragelse af Villa Helene fik Schæffergården øget sin kapacitet og derved øget sin fondsaktivitet fra ca. 4.000 stipendiatdøgn til en årlig uddeling på 5.500 stipendiatdøgn.