x

Et sted hvor der er plads til alle

Andelssamfundet i Hjortshøj og Aarhus Kommune har etableret et bosted for mennesker med særlige behov, målet var at integrere dem i det allerede eksisterende andelssamfund. Bostedet hedder "Vimby" og betyder "Velkommen I Min Bydel". 

Formålet med projektet var at skabe nogle fysiske og sociale rammer, som skulle bane vejen for en succesfuld integration af samfundets svageste. Det var vigtigt for projektets parter, at der ikke blot blev tale om et nyt bosted – men i høj grad også et sted, hvor de føler, at de er en del af en hverdag og et arbejdsmæssigt fællesskab. Vimbys beboere deltager i det daglige arbejde med at passe dyr og grøntsager i det økologiske landbrug. Der er også opført værkstedsbygninger, der fungerer som  base for et arbejdsfællesskab. Værkstederne skal understøtte inklusionen og samtidig tage hånd om den enkeltes særlige behov.

Farvede huse og landbrugsbygninger

Vi har støttet Vimby ad to gange. Først til skabelsen af de i alt 16 forskellige farvede huse til bofællesskabet og senere til opførelsen af landbrugsbygninger til det økologiske landbrug. Anlægsbudgettet for boligerne var på godt 23 mio. kr. Projektet blev forankret i en styregruppe med repræsentanter for Aarhus Kommune, Udviklingshæmmedes Landsforening (ULF), Andelssamfundet Hjortshøj og os. Vimby var klar til indflytning 2012, hvorefter der blev gennemført en evaluering af projektet, som blev formidlet i en rapport og en international workshop. Værkstederne som vi også støttede, blev udviklet i samarbejde med ULF og stod færdige i 2014. Værkstederne havde et anlægsbudget på 11,6 mio. kr..

Konkurrence

Udbudsform

Totalentreprisekonkurrence i 2 faser

Antal ansøgere

34

Antal prækvalificerede

Finalerunde

Entreprenør: Allingåbro Totalbyg A/S, arkitekt: Force4Architects og Cubo A/S, ingeniør: Viggo Madsen A/S
Entreprenør: Q-Construction, arkitekt:Lumo Arkitekter, Arkitektfirmaet KAMP, ingeniør: Almbjerg    

Vindere

CUBO mfl.

Dommerkomité

Erling Deigård, AIH

Bjarne Nielsen, Støtteforeningen Landsbyliv i Hjortshøj

Laura Hay, rådmand, Århus Kommune

Jens Boye Nørgaard, Århus Kommune

Palle Lund, Århus Kommune

Eva Løsmar, Århus Kommune

Henrik Kjærsgaard, AiH

Susanne Kyra Jensen, EV

Tina Madsen, ULF

Fagdommere

Flemming Ibsen, Tegnestuen Vandkunsten

Mads Bjørn Hansen, Praksis Arkitekter
Marianne Kofoed, Realdania