x

Visionsplan med fokus på en realistisk udvikling

Bornholm har meget at byde på – fra Folkemødet, produktion og fødevarer til klipper og strand. Men øen kæmper som flere andre områder uden for de større byer med et faldende befolkningstal, en voksende andel af ældre, tommer boliger og problemer med at tiltrække nye investeringer.

Udviklingen har allerede været i gang i en årrække. Men i disse år vokser presset på den kommunale service, på boligmarkedet og på arbejdsmarkedet for alvor.

Derfor vil Bornholms Regionskommune nu i samarbejde med os samt Bornholms borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger skabe en visionsplan for Bornholms fremtid, der kan danne et realistisk udgangspunkt for øens udvikling i en tid med afvikling. Det er målet, at visionsplanen kan fungere som værktøj til løbende at udvikle, vurdere og prioritere strategiindsatser i Bornholms Regionskommune. 

Visionsarbejdet vil tage udgangspunkt i eksisterende viden om, hvad der skaber vækst lige netop på Bornholm. Lige som man i udviklingsarbejdet også vil inddrage viden om Bornholms befolkningsudvikling, flyttemønstre og andet relevant og tilgængeligt datamateriale.

Vidensgrundlaget vil også blive sat i sammenhæng med nationale og globale udviklingstendenser. Konkret handler det om at skabe klarhed over, hvilke dynamikker, der er på spil mellem de forskellige dele af samfundet. Hvad betyder udbuddet af offentlig service for eksempel for, hvor man bosætter sig? Er der sammenhæng mellem kultur- og fritidstilbud og bosætning? Hvilke drømme har tilflyttere om livet på Bornholm – og hvilke drømme har bornholmerne?

På den måde skal visionsplanen være et realistisk bud på, hvordan man kan skabe en anderledes og differentieret udvikling af et af områderne uden for de større byer ved at udnytte de særlige potentialer og muligheder, som specifikt knytter sig til Bornholm.