x

Vitskøl Kloster er et af Europas ældste bevarede klosteranlæg. Klosteret var i mange år ejet af Københavns Kommune, men blev i 2012 solgt til ”Fond til Vitskøl Klosters bevarelse”, som fortsatte udlejningen til TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser), der har været i bygningerne siden 1992. 

Udvikling af uddannelsesaktiviteter og publikumsforhold

Fonden ønskede at udvikle TAMU’s uddannelsesaktiviteter samt skabe et bedre publikumsforhold. Målet var at sammentænke og kombinere TAMU-elevernes uddannelsesmuligheder, offentlighedens adgang og en tilbageførelse af klosterbygningernes omgivelser hvorved den kulturarv, som klostret repræsenterer, skulle gøres levende gennem elevernes aktiviteter på stedet.

Butik og café i Skovhuset

Som en del af udviklingen af TAMU's uddannelsesaktiviteter støttede vi tilblivelsen af bygningen; Skovhuset. Skovhuset er en ny tilbygning til klosteret, som er placeret nede ved kostskolens drivhuse og nyttehaver. Skovhuset danner ramme for en café og butik. 

De ny faciliteter er tegnet af Bertelsen & Scheving Arkitekter.

 
 • TAMU er en praktisk tilrettelagt, joborienteret uddannelse for 18-30-årige, hvis liv er præget af sociale problemer. Uddannelsens formål er at fremme elevernes muligheder for beskæftigelse eller videre uddannelse.
 • De unge har eksempelvis haft problemer som følge af dårlige opvækstvilkår, misbrug eller kriminalitet.
 • Uddannelsen foregår på Vitskøl Kloster og fem andre centre rundt omkring i Danmark. Uddannelsen består af brancherettede forløb. Gennem 34 uger lærer de unge sociale og faglige kompetencer, som sætter dem i stand til at bestride et job.
 • TAMU-centret på Vitskøl Kloster har 60-70 elever ad gangen, hvoraf ca. halvdelen bor på stedet. På landsplan havde TAMU i 2018 i gennemsnit 336 elever pr. dag.
 • I 2018 gennemførte 154 elever på de seks TAMU-centre en hel TAMU-uddannelse. Af disse blev 76 % udsluset til arbejde, og 6 % påbegyndte en uddannelse (i alt 82 %). 237 elever gennemførte i 2018 én branche og fik et TAMU-delbevis. 66 % af disse kom videre i arbejde eller uddannelse.
 • I første halvår af 2019 var resultaterne endnu bedre (102 har gennemført hel uddannelse, 67 % udsluset til arbejde, 23 % har påbegyndt uddannelse. 169 har fået delbevis, hvoraf 78 % er kommet videre i arbejde eller uddannelse).
 
 • Vitskøl Kloster blev grundlagt i 1158 under Valdemar den Store.
 • Klosteret er et af Europas ældste bevarede klosteranlæg.
 • Klosteret blev opført af munke fra Cistercienserordenen.
 • De sidste munke forlod klosteret i 1563.
 • I moderne tid var Københavns Kommune i mange år ejer af klosteret.
 • Siden 1992 har klosteret været lejet ud til TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser).
 • I 2012 solgte Københavns Kommune klosteret til den nystiftede ”Fond til Vitskøl Klosters bevarelse”, der via en donation fra C.W. Obel Fondet, Villum Fonden og A.P. Møller Fonden gav TAMU mulighed for at vedblive med at være lejer.
 • I 2016 bevilgede Den A.P. Møllerske Støttefond og Foreningen Realdania hhv. 25 og 5 mio. kr. til en forbedring af faciliteterne på Vitskøl Kloster.
 • Den 28. september 2019 indvies de nye faciliteter – en ny kostskolebygning og en ny café med indgang og billetsalg til den historiske del af klosteret.
 • Den historiske del af klosteret er åben for offentligheden.