x

Fokus på samarbejdet mellem lokale kræfter og kommunen 

Gennem flere år har den strukturelle udvikling i Vordingborg Kommune ført til, at landdistrikterne bliver præget af tomme boliger og byerne af tomme butikker. Resultatet er et forringet fysisk miljø og dermed også af byerne og landdistrikternes attraktionsværdi.

Erfaringer fra igangværende projekter peger på, at lokale kræfter er essentielle for at skabe udvikling. Samtidig har det vist sig, at der hos lokale borgere både er vilje og - i stort omfang - ressourcer til at skabe nye initiativer. Derfor ser kommunen lokale kræfter som det primære aktiv i byerne og landdistrikternes omstilling.

Strategiarbejdet tager udgangspunkt i relationen mellem de lokale kræfter og kommunen, og har to overordnede mål: At optimere samarbejdet mellem parterne. Og at styrke lokalområdernes selvforståelse i forhold til udviklingen. Den kommunale og lokale indsats skal optimeres samtidig med, at begge parter får et kompetenceløft som afsæt for et fælles verdensbillede og en fælles indsats.