x

Wedellsborg

Bendt Wedell, som er ejer af Wedellsborg på Fyn, har undersøgt mulighederne for at åbne Fønsskov for offentligheden og sætte halvøens bygninger i stand. Konceptudviklingsprojektet, som blev udviklet i forbindelse med Realdania-kampagnen ”Fremtidens Herregård”, afsluttedes i 2010.

Fønskov ligger som en 8 kilometer lang landtange ud mod Føns Vig i Gamborg Fjord og Lillebælt. Her er smukt kystlandskab, små skove, levende hegn, strandsøer og et rigt fugle- og dyreliv. Som noget helt særligt har Fønsskov altid været ejet af Wedellsborg – én lodsejer på en hel halvø – og derfor er herregårdslandskabet rendyrket og uspoleret.

Visionen for dette konceptudviklingsprojekt har været at sikre og bruge det hele og meget intakte herregårdslandsmiljø og – landskab, og konceptudviklingsprojektet har prioriteret bevaring og udvikling af området. Projektet kombinerer den byggede kulturarv med bæredygtig energi og landskabelige værdier. Idéen er at bevare de gamle bygninger så originalt som muligt, bidrage til at udvikle energirigtige varmekilder og skabe et koncept for billig og skånsom isolering. Samtidig er det meningen at man – via offentlig adgang – vil fortælle om de forskellige funktioner halvøen har haft gennem tiden.

Fokus har ikke mindst været på de mindre elementer i herregårdens landskab, som ikke er beskyttet godt gennem lovgivning, fredning eller planlægning. Det vil sige: landarbejderboliger, mindre gårde, hegn og skel, beplantning, gamle veje, stier og agerspor.

I forbindelse med projektet har godset valgt 16 landarbejderboliger, erhvervsrelaterede boliger samt fire gårde til et demonstrationsprojekt, der alle er placeret på Fønsskov. Tanken er også at åbne området gennem etablering af cykelstier, gangstier, udsigtspunkter og besøgscenter, hvor kulturmiljøet, de landskabelige værdier og livet i landarbejderboligerne kan formidles.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2008
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2010
  • Støttebeløb
  • 175 mio. kr. (For hele kampagnen)

Kontakt

  • Kort

  • Relaterede projekter

Kort

Fønsskov

5580 Nørre Aaby

Relaterede projekter Se alle projekter

Nørre Vosborg

Boltinggaard

Klintholm Gods

Clausholm Slotshave

{{ title }}

{{ description }}