x

Fra september 2007 til april 2008 afholdt vi idekonkurrencen Öresundsvisioner 2040 om fremtidens Øresundsregion. Formålet var dels at inspirere til fornyet diskussion om Øresundsregionen, dels mere generelt at igangsætte en faglig debat om regionsplanlægning.

Baggrunden for idekonkurrencen var, at der er brug for en ny type af regionalplan og regionplanlægning til afløsning og supplement til Fingerplanen og som en konsekvens af dels integrationen på tværs af Øresund, dels de ændrede samfundsmæssige forhold særligt knyttet til deindustrialisering og globalisering.

Som en opfølgning på idekonkurrencen har vi udgivet en debatbog og afholdt en konference.

I bogen, DET STORE RUM, åbner 17 arkitekter, kulturforskere, embedsmænd, akademikere og praktikere diskussionen om fremtidens regionalplanlægning. Bogen viser et bredt fagligt felt, hvor der er stor uenighed om den offentlige planlægnings rolle.  

  • I 2007 udskrev Realdania idékonkurrencen Øresundsvisioner 2040 med henblik på at starte en visionær og fri debat om Øresundsregionens langsigtede fysiske udvikling – set i et regionalt, tværnationalt og globalt perspektiv. Ni besvarelser blev præmieret, fordi de indeholdt interessante diskussioner om Øresundsregionens potentiale og aktuelle udfordringer. Besvarelserne repræsenter en bred vifte af interessante synspunkter og giver bud på planlægningens rolle, karakter og vigtige elementer.

    Idékonkurrencens besvarelser rejste også en mere principiel diskussion om den regionale planlægning og behovet for fysisk planlægning kontra mere strategisk og værdibaseret styring. Flere argumenterede for, at vi i dag er nødt til at udvikle en ny tænkning om styring og planlægning.

    Idékonkurrencen, dommerkomitéens drøftelser og den debat, der fulgte offentliggørelsen af konkurrencen, pegede på, at der var både stof til og behov for en mere principiel debat om regionalplanlægningens status og karakter. Derfor besluttede Realdania at undersøge mulighederne for at udarbejde en antologi om regional planlægning. Konkurrencedeltagerne og dommerkomitéen blev indbudt til at komme med vinkler, temaer og idéer til indhold. Der er blevet afholdt to workshops undervejs, hvor alle har været samlet og har drøftet de mange vinkler, der kan anlægges på spørgsmålet om, hvordan en aktuel og relevant regional planlægning og planlægningstænkning skal se ud. Mange har budt ind med artikler, og en følgegruppe har givet deres kommentarer undervejs. 

    Resultatet er antologien DET STORE RUM – en debatbog om regional planlægning, der giver en række meget forskellige bud på, hvilke temaer og elementer, der indgår i planlægningen af de store sammenhænge, i regionaliseringen og den regionale planlægning. 

    DET STORE RUM udkom 16. juni 2010.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}