x

Realdanias filantropistrategi 2018-2024

Strategi

Udgivelsesdato
januar 2023

Sideantal
24 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

Vores filantropistrategi har som mål at skabe øget livskvalitet og forbedre rammerne for hverdagen i Danmark. Vi ønsker at gøre en forskel over hele landet. Det kan være med initiativer, der udspringer af en større satsning fra vores side, eller større og mindre projekter, der udspringer af et lokalt engagement.

I denne publikation kan du læse om vores filantropiske strategi.

Filantropistrategien bygger på tre overordnede begreber:

  1. Filantropiske mål er seks samlede mål, der udgør rammen for det filantropiske virke og samler vores initiativer og projekter.

  2. Initiativer består af en række forskellige aktiviteter initieret af os primært med udgangspunkt i katalytisk filantropi, baseret
    på problemanalyse og datagrundlag.

  3. Projekter kan være ansøgningsdrevne og/eller initieret af os, typisk baseret på klassisk eller strategisk filantropi.