x

Realdanias investeringsstrategi 2020-2026

Strategi

Udgivelsesdato
februar 2022

Sideantal
20 sider

Forfatter(e)
Realdania

Download

Afkastet fra vores kommercielle investerings- aktiviteter skaber grundlaget for de filantropiske aktiviteter, vores forenings- og medlemsaktiviteter og for den daglige drift af Realdania.

De kommercielle investeringsaktiviteter i Realdania bygger på et strategisk grundlag, som har udviklet sig gennem årene. I takt med en gradvis afvikling af ejerskabet i Danske Bank er vi blevet en global investor, og strategien har sigtet mod at sprede investeringerne – både geografisk og på tværs af forskellige aktivklasser.

Vi revurderer og videreudvikler  investeringsstrategien hvert syvende år. Vores nuværende strategi – ”Investeringsstrategi 2020-2026” – trådte i kraft den 1. januar 2020.