Vores filantropiske strategi

Vores filantropiske arbejdsfelt er det byggede miljø, forstået som byen, byggeriet og bygningsarven. Vi arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vores tilgang til det filantropiske arbejde er problemorienteret.

Vi arbejder problemdrevet

Vi arbejder problemdrevet med filantropi, og det giver os mulighed for at fungere som forandringsagent – som katalysator – og bidrage til løsning af samfundets mere strukturelle problemstillinger.

Med den problemdrevne tænkning sætter vi fokus på betydningen af at arbejde i netværk og partnerskaber og dermed mobilisere en bredere opbakning, der kan skabe mere værdi, end vi vil være i stand til på egen hånd.

Vi samarbejder tæt med andre civilsamfundsinstitutioner, lokale ildsjæle samt nøglepersoner inden for den offentlige og private sektor. Det bidrager med viden og netværk, og hjælper os til at identificere, hvad der er de vigtigste samfundsmæssige problemstillinger, samt hvilke initiativer, der kan bidrage til langsigtede løsninger.

Som et særligt element i den katalytiske tænkning vil vi i stadig højere grad arbejde med det, vi kalder ”fortaleri” – det vil sige, at vi vil gøre os selv til talsmænd for specifikke synspunkter.

Vi arbejder med fem programmer

Vores filantropiske indsats er struktureret omkring fem programmer med tilhørende initiativer. Ved at arbejde med programmer kan vi skabe sammenhæng mellem vores mange kampagner og demonstrationsprojekter, mellem forskning og formidling. Med udgangspunkt i programmerne – og med input fra vores netværk og eksterne eksperter – vil vi selv igangsætte hovedparten af vores projekter.

De fem programmer er:

Klassisk filantropi

Vi arbejder fortsat også med klassisk filantropi, hvilket også betyder, at vi støtter bevilget projekter baseret på relevante og kvalificerede ansøgninger fra eksterne parter.

Strategisk filantropi

På samme måde arbejder vi ligeledes stadig med strategisk filantropi. Her har vi fokus på at videreudvikle projekter og bidrage med sparring, rådgivningsmæssig support og andre ikke-økonomiske filantropiske virkemidler – det vi kalder ”kloge penge”.

Det byggede miljø

Det byggede miljø omfatter alle menneskeskabte, fysiske anlæg, for eksempel bygninger og bygningsanlæg, byer og byrum, parker, haver og kulturlandskaber samt andre anlæg med betydning for det fysiske miljø.

{{ title }}

{{ description }}