Career Campus – fra rekreation til rekruttering

Ringkøbing oplever faldende bosætning og har i stigende grad svært ved at tiltrække højtuddannet arbejdskraft. Nu skal der skabes indbydende rammer for højtuddannede ved at renovere og opgradere et erhvervskollegium i byens historiske Ulrik Plesner-tegnede plejehjem.

Fra alderdomshjem til Career Campus

I den sydlige udkant af Ringkøbing og få hundrede meter fra Ringkøbing Fjord åbnede Aldershvile i 1911. I næsten 100 år husede den karakteristiske ejendom med røde tegl, hvide gesimser og kannelerede og kamtakkede gavle byens alderdomshjem.

I dag er plejehjemmet flyttet, og bygningen huser nu erhvervsbofællesskabet Career Campus - en unik udstationeringsplatform og et fysisk bofællesskab, der skal tiltrække højtuddannet arbejdskraft til Vestjylland. De fysiske rammer bærer dog stadig præg af den tidligere funktion som plejehjem. Formålet med dette projekt er derfor at revitalisere og styrke såvel forretningsplan som de fysiske rammer på Career Campus.

Dynamo for højtuddannet arbejdskraft

Visionen for Career Campus er at skabe en alternativ og fleksibel bomulighed for højtuddannede i attraktive historiske rammer. De renoverede rammer skal bidrage til at tiltrække højtuddannede kompetencer til de vestjyske virksomheder.

Konkret skal projektet udvikle de smukke arkitektoniske rammer, så de bedre kan understøtte funktionen som Career Campus.

Bosætning gennem kulturarv

Projektet er udvalgt til realisering i Stedet Tæller, fordi det viser, hvordan lokal kulturarv kan få nyt liv og samtidig bidrage til at styrke erhvervslivets muligheder i et yderområde. Projektet har potentiale til at skabe et internationalt bo-miljø for højtuddannede og på sigt skabe positive effekter på bosætning og erhvervsudvikling.

Stedet Tæller

Projektfakta

Kontakt

Stine Lea Jacobi Programchef

{{ title }}

{{ description }}