Den Åbne Skolegård

Mellem Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole skal en helt almindelig villavej forvandles til en åben skolegård, hvor man kan udfolde sig fysisk på mange måder.

​På hver side af Lønstrupvej i Vanløse ligger Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole. Vejen er i dag domineret af brede fortove, parkering og gennemkørende trafik. Skolerne er med kommunen gået sammen om at skabe en bedre og mere sikker forbindelse mellem skoler, beboelsesområde og de omkringliggende idrætshaller. 

Således er tanken bag forvandlingen af villavajen, at den også skal være et aktivt mødested for lokalområdets beboere og idrætsforeninger. Projektet er ét af syv projekter under den fælles overskrift: ”Drøn på skolegården”, som er blevet til i et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Kræftens Bekæmpelse og Realdania. Når projektet det står færdigt, vil området tilbyde et væld af forskellige oplevelsesmuligheder fra skate og parkour til naturoplevelser med blandt andet bakker og huler. Samtidig bliver skolernes område trafiksikkert, og både lærere og elever får bedre mulighed for at møde hinanden på tværs af skolerne.

Også et forskningsprojekt

Formålet med kampagnen Drøn på skolegården er at skabe mere leg og bevægelse i og omkring skolegården – både i og uden for skoletid. Konkret har kampagnen som mål at udvikle og realisere fysiske tiltag i skolegårdene og på skolernes udearealer for at fremme bevægelse blandt skolens elever og beboere i lokalsamfundet - også blandt de mindst aktive. De tiltag, der bliver realiseret, skal samtidig gennem forskning og formidling inspirere andre kommuner og skoler til at skabe rum for mere bevægelse. Udover at inspirere og udvikle nye tiltag i skolegården skal kampagnen også føre til ny viden og forskning i, hvordan man kan fremme børns bevægelse i hverdagen. De udvalgte projekter indgår derfor i et forskningsprojekt, der skal give svar på, hvordan fremtidens skolegårde kan indrettes. Forskningen bliver gennemført af Center for Interventionsforskning på Syddansk Universitet. Realdania støtter projektet i Vanløse med to mio. kr. ud af det samlede budget på fire mio. kr.

Projektfakta

  • Projekter

Projekter

Kanonbådsskur 3

Dansk Center for Herregårdsforskning

ARoS - Your rainbow panorama

Kilen, Solrød

{{ title }}

{{ description }}