Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand

I Syddjurs Kommune er Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand blevet genetableret, efter tidens tands i nogen grad havde fjernet eller skjult de oprindelige værdier og landskabsarkitektoniske intentioner.

Med alléer, akser, pladser og torve og en særegen, karakteristisk byggestil blev arkitekten Egil Fischers Ferieby planlagt og anlagt ved Femmøller i 1920'erne. Området er Danmarks første planlagte ferieby og rummer stadig et helt særligt stedbundent potentiale.

Da feriebyen blev opført, var den tænkt som en levende by hele året med boliger, butikker og erhverv på en attraktiv placering tæt ved kysten, Femmøller Strand og Mols Bjerges storslåede landskab. Siden Egil Fischers tid har området dog udviklet sig med mange sommerhuse, en vildvoksende beplantning, parkeringsanlæg og enkelte butikker.

Ferieby skal genskabes

Formålet med projektet er at styrke turismen ved at udvikle, formidle og synliggøre stedets kulturarv, identitet og byggede miljø. Det strategiske kvalitetsløft skal sikre, at de rekreative områder i Egil Fishers ferieby restaureres og revitaliseres, så den samlede værdi af både by og strand forøges.

Revitaliseringen af den historiske ferieby omfattede, at de grønne områder blev genskabt, som de oprindeligt blev planlagt, og Femmøller Strand er blevet udviklet med en række oplevelsespladser, så den bliver et attraktivt sted for badegæster. Og ikke mindst er der kommet bedre adgangsforhold og stiforløb som styrker og gendanner forbindelsen mellem havet, kysten og bymiljøet.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2014
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2015
  • Støttebeløb
  • 85.000 kr.

Kontakt

Karen Skou Projektchef

  • Kort

Kort

Hovedgaden 16, 8400 Ebbeltoft

{{ title }}

{{ description }}