Folketeatret

En stor ombygning af Folketeatret i København blev indledt i foråret 2014. Facaden mod Nørregade samt publikumsfoyerer i både gadeplan og på 1. sal bliver opgraderet, moderniseret og forskønnet.

Folketeatret blev etableret i 1857 i Nørregade i København og er i dag Danmarks ældst fungerende teater i samme historiske bygninger. Folketeatrets facade, foyer og øvrige publikumsområder har længe trængt til et betydeligt løft. Teatrets face fremstår i dag mørk, anonym og kedelig. Derfor gennemføres nu en renovering og forskønnelse af teatrets facade og foyer, der med høj arkitektonisk kvalitet skaber en smuk facade i gadebilledet og et smukt spændende publikumsområde, der opfylder tidssvarende brugerkrav. Således forskønnes og åbnes facaden, så den bidrager positivt til det eksisterende byrum. Den nuværende lukkede grå facade bliver i fremtiden erstattet af en mere transparent og smuk indgang, som åbnes for publikum og den omgivende by.

Når byggeriet er færdigt, vil man som noget nyt kunne nyde en pausedrink på teatrets 1. sal med udsigt til Nørregades leben.  En markant trappe centralt i stueniveauets foyer vil møde øjet og sikre adgang til 1. salen (snoreloftet).

Projektfakta

Kontakt

Christian Andersen Programchef

  • I 1991 gennemførtes en gennemgribende renovering, i forbindelse med etablering af en ny scene til hippodromen - teatrets intimscene, som er placeret på 2. sal ovenpå teatrets foyer. Denne ombygning fik nogle uheldige konsekvenser for publikumsadgangen og - forholdene. Det betyder blandt andet, at ventilationsskakter og elevatorinstallation blokerer for optimale adgangsforhold og en åbning af facaden. For at kunne realisere en vision om at åbne facaden og foyeren op og skabe en bedre sammenhæng mellem gaden, foyeren og scenerne, er det således nødvendigt at flytte disse grundlæggende installationer/- funktioner samt at etablere nye flugtveje. Det betyder, at der er tale om et større ombygningsprojekt.

  • Kort

  • Nyheder

  • Relaterede projekter

Kort

Nørregade 39, 1165 København

Relaterede projekter Se alle projekter

Naturværksted Vesterbro

Naturrasteplads Storebælt

Fra Vaskehus til Whiskyhus

Skolernes indeklima

{{ title }}

{{ description }}