I Klintholm Havn er målet at give byen et kvalitetsløft gennem nye byrum, en særlig havnetrappe og en stiforbindelse mellem havn, by og mose. Håbet er, at gøre Klintholm til Møns nye turistmagnet.

På den østlige side af Møn, lige i nærheden af Møns Klint, ligger Klintholm Havn som én af øens fire havnebyer. Den lille by har 200 faste indbyggere, og lystbådehavnen er med sine 250 bådepladser øens største. De røde fiskerhytter, som stadig ligger på Klintholm Havn, viser stedets historie som fiskerby – en historie, som er pågående den dag i dag.

Byen står nu over for at gå fra at være industrihavn i udkanten til at blive kystturismeby, hvor den aktive havn med omkringliggende natur og en spændende kulturhistorie skal være med til at trække turister til øen. Klintholm Havn er dog udfordret af fysiske rammer, der ikke afspejler stedets kvaliteter og muligheder.

Med denne projektidé er målet derfor at skabe tre havnebyrum, en særlig havnetrappe og en stiforbindelse mellem havnen, byen og den bagvedliggende mose. Idéen er, at de nye byrum og trappen skal udformes som ’heller’, hvor ophold, pause og udsigt til strand og vand er centrale. Her skal trucks, trailere og trollingbåde fortsat kunne færdes side om side med lystbådesejlere, lokale og turister.

Synergi styrker destinationen

Vordingborg Kommune har siden 2011 arbejdet med Klintholm Havn som en vigtig brik i kommunens turisme- og bosætningsstrategi. Der er udarbejdet en turismestrategi for Møn, hvor Klintholm Havn udpeges til at have et særligt stort potentiale til at blive en interessant turistdestination.

Projektidéen støtter desuden op om Østmøns Lokalråds udviklingsplan for ”Mere Liv På Østmøn” og målsætningen om at gøre Klintholm Havn til servicehavn i forbindelse med etablering af vindmølleparken Krieges Flak. Tanken er, at udviklingen af havnen vil kunne tilbyde attraktive rammer for nye arbejdspladser og borgere.

Projektfakta

Kontakt

Stine Lea Jacobi Programchef

  • Kort

Kort

Thyravej 20, 4791 Borre

{{ title }}

{{ description }}