På Mors skal et landsbysamarbejde vise vejen for revitalisering af et yderområde. Ved at stå sammen ønsker beboerforeningerne i Karby, Redsted og Hvidbjerg samt Tæbring-Outrup-Rakkeby-Fjallerslev (TORF) at styrke livskvalitet og sammenhængskraft lokalt.

Lokale kræfter forenes

Landsbyen de 7 sogne kan kendes ved de kystnære naturværdier og den frivillige ånd, der hersker blandt stedets beboere. I de senere år har den sydvestlige del af Mors været præget af fraflytninger af bl.a. kommunale institutioner, og området er i dag efterladt med en del tomme ejendomme. Den negative udvikling har vækket beboerforeningerne Karby, Redsted, TORF og Hvidbjerg, som nu har forenet deres kræfter for at opretholde lokale aktiviteter og skabe nye opholdssteder.

Storlandsby skal skabe liv på Mors

Samarbejdets hovedidé er at opbygge fællesskaber på tværs af hidtidige konkurrerende landsbysamfund til gavn for udviklingen af det samlede område. Gennem fordeling af aktiviteter og faciliteter og gensidig støtte, er målet at fastholde liv og udvikling i området - og at gøre stedet attraktivt i egen og andres bevidsthed.

Helt konkret vil en ny sti - Kærstien - forbinde landsbyerne med hinanden. Målet er herudover at omdanne den tidligere Karby Skole til naturcenter med fokus på læring om miljø, bæredygtighed og økologi. For at komme helt tæt på naturen planlægges Ejstrup Bæk åbnet, og der skal etableres en vandplatform med opholds- og aktivitetsfunktioner.

Strategisk storlandsby tiltrækker liv

Projektet er udvalgt til realisering i Stedet Tæller, fordi det giver et bud på, hvordan flere selvstændige landsbyer skaber nye mødesteder, oplevelser og sammenhængskraft gennem samarbejde og konsolidering.

Stedet Tæller

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2014
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2016
  • Støttebeløb
  • 2.5 mio. kr.

{{ title }}

{{ description }}