Lungholm Gods

Før var de fredede bygninger på Lungholm Gods i begyndende forfald. Nu er godset sat i stand og står som landets første samlede oplevelses- og ferietilbud til handicappede i og omkring et fredet bygningsværk.

Lungholm Gods på Sydlolland er et blandt de herregårdsanlæg, der har udtjent sin oprindelige funktion. Godset var i fare for at forfalde, men nu har det fået nyt liv som oplevelses- og ferietilbud for handicappede. 

Godsets ejer blev selv handicappet ved en ulykke og ønskede at videreføre godset som et tilbud til handicappede.

I dag er de fredede bygninger indrettet som et feriecenter med faciliteter for svært handicappede og deres pårørende. Her er ferieboliger, kursus og konferencefaciliteter, wellness- og badstueanlæg, et stort veloplyst parkområde og ikke mindst et hestecenter for gæster både med og uden handicap.

De historiske bygninger er blevet restaureret og nyindrettet med fuld respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og godsets fredede status.

Realdania støtter projektet, fordi det er et fint eksempel, på hvordan bevaring gennem udvikling kan skabe en bæredygtig fremtid for et herregårdsanlæg, der udgør en vigtig del af vores historiske arv.

Projektet bliver bakket op af De Samvirkende Invalideorganisationer og al ombygning er blåstemplet af Kulturarvsstyrelsen.

Lungholm Gods hed oprindelig Olstrupgård og blev første gang nævnt i 1434. Det nuværende Gods blev grundlagt i 1639, og både hovedbygning og de kamtakkede fløje er meget velbevarede.

Projektfakta

  • Påbegyndt
  • 2006
  • Afsluttet/forventet afsluttet
  • 2008
  • Støttebeløb
  • 8.750.000 kr.
  • Websites
  • Lungholm Gods

Kontakt

Christian Andersen Programchef

  • Kort

Kort

Rødbyvej 24, 4970 Rødby

{{ title }}

{{ description }}