Det Grå Fyr i Skagen

Det Grå Fyr i Skagen blev opført i 1858 af den danske arkitekt N.S. Nebelong. Fyret, der er opført i blank mur, er placeret midt på Skagen Odde, og med sine 46 meter er fyret det næsthøjeste i Danmark. Fyret og dets tilhørende bygninger er nu ved at blive restaureret og nyindrettet, så det i 2017 kan genåbne som formidlingscenter for områdets unikke fugle- og naturliv.

Det første danske grundmurende fyrtårn, Skagen Hvide Fyr, blev opført i Skagen i 1747. Efter godt 100 års tjeneste blev fyret overhalet af udviklingen, og som erstatning blev Det Grå Fyr i Skagen opført i 1858.

Skagen Odde var langt op i 1800-tallet et af de steder, hvor der skete absolut flest strandinger, og der var derfor brug for et meget højt fyrtårn, der kunne fungere som tydeligt pejlemærke for søens folk. Med sin tårnhøjde på 46 meter var Det Grå Fyr i Skagen da også i mange år Danmarks højeste fyr. I 1962 blev det dog overgået af det nybyggede 47 meter høje fyr på Dueodde på Bornholm.

Midt på den sandede odde
Det Grå Fyr i Skagen er et af få danske fyrtårne, som er bygget i blank mur. Det tog over fire år at bygge det høje fyrtårn midt på den sandede odde, og den lange byggetid skyldtes hovedsageligt store vanskeligheder med at få transporteret de nødvendige byggematerialer frem til Skagen, som dengang var uden havn.

Ejendommen består udover fyret med lanternen på toppen også af en fyrmesterbolig samt to udhuse. Ejendommen er i dag fredet som en naturfredning.

Fyrets kommende lejer bliver Naturstyrelsen, som har indgået en samarbejdsaftale med Frederikshavns Kommune, Turist Nord og Dansk Ornitologisk Forening om at udvikle og etablere et moderne formidlingscenter og et internationalt ornitologisk forskermiljø i det historiske fyrtårn.

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bevaring af historiske huse

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2015
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2017
 • Anvendelse i dag
 • Under restaurering
 • Erhvervet
 • 2014
 • Fredet
 • 1977
 • Byggeår
 • 1858
 • Arkitekt

 • Restaurering

 • Relaterede projekter

 • Galleri

 • Kort

 • Nyheder

Niels Siegfred Nebelong

Niels Siegfred Nebelong

Skagen Grå Fyr er tegnet af en af 1800-tallets prominente danske arkitekter, Niels Siegfred Nebelong (1806-1871). Nebelong var elev af arkitekten G.F. Hetsch på Kunstakademiet og således skolet i den klassicistiske tradition; alligevel udførte han sine værker i den historistiske stil i anden halvdel af 1800-tallet.

Nebelong nåede at tegne en lang række værker bl.a. til private velhavere, herunder brygger Jacobsens villa i Valby, Gyldenstjerne Sehesteds landsted i Vedbæk, justitsråd Friis' villa på Frederiksberg Allé, og Bülows villa ved søerne. Derudover tegnede han også herregårde som Svanholm, Dallund, Holsteinborg, Ravnholt og Tranekær Slot.

Nebelong var ufattelig produktiv og har tegnet adskillige ting- og arresthuse, bygget kommuneskoler, arbejderboliger, Vridsløselille Statsfængsel, Slagelse Kloster og restaureret en mængde kirker, ikke mindst genopførelsen af Viborg Domkirke som en (kontroversiel) rekonstruktion af den romanske kirke.

Nebelong var fast arkitekt for det Kongelige Danske Fyrvæsen, og han kom således til at sætte standarden for den arkitektur, som præger de danske fyr, idet han selv var med til at opføre en række af Danmarks smukkeste fyrtårne: Hjelm Fyr ved Ebeltoft (1847), Sejrø Fyr (1852), Vesborg Fyr ved Samsø (1858), Hirtshals Fyr (1863), Hesselø Fyr (1865), Bovbjerg Fyr (opført efter hans tegning i 1877) og altså Skagen Fyr i 1858.

Restaurering

Restaurering

Selve fyrtårnet er hovedistandsat i 2008-2009, og tårnet fremtræder i dag som en sund og gennemrestaureret bygning.

Den udsatte placering ved havet er dog hård ved bygningerne, der altid vil kræve løbende vedligehold, og i forbindelse med Realdania By & Bygs overtagelse vil bygningerne blive gennemgået.

Generelt fremtræder fyrmesterboligen og udhusene som sunde bygninger. Dog kan mange års slid og brug af husene ikke skjules, og alle rum bærer præg af nedhængte lofter, glasvævstapet og væg-til-væg tæpper.

Disse mere moderne elementer vil blive fjernet, og huset vil i stor udstrækning få sit originale præg tilbage. Mange af de originale elementer som fyldningsdøre og dørindfatninger er endnu bevaret i huset, og disse vil blive eftergået og restaureret. Det er dog afgørende, at huset kan fungere i en nutidig verden, og derfor vil moderne teknologi og fonødenheder skånsomt blive indpasset i det historiske miljø.

Restaureringen vil også omfatte de udvendige arealer bl.a. parkeringspladsen, der skal nyanlægges

Læs mere om Realdania By & Bygs arbejde med bevaring af historiske huse

Relaterede projekter Se alle projekter

Bovbjerg Fyr

Stevns Klint

Rubjerg Knude

Galleri

Detaljer

Eksteriør

Interiør

Omgivelser

Kort

Fyrvej 36, 9990 Skagen

{{ title }}

{{ description }}