Vandhalla

Vandhalla er Danmarks mest tilgængelige vandtrænings- og rehabiliteringscenter, der sætter ny standard for arkitektonisk tilgængelighed og aktiv tilgang for alle personer med et handicap. Vandhalla er en del af Egmont Højskolen og har kostet 135 mio. kr. at opføre. Realdania har bidraget med 61,1 mio. kr. og rådgivning

I over 50 år har Egmont Højskolen været det førende højskoletilbud til mennesker med handicaps. En ny tilbygning tilfører højskolen en ny dimension i undervisningen og giver skolens elever mulighed for træning, hvor den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne er sammentænkt.

Ambitionen har været at etablere et innovativt vandtrænings- og rehabiliteringscenter for fysisk handicappede. Det er sket med brug af den nyeste viden inden for handicaptilgængelighed, personsikring og energibesparende foranstaltninger.

Vandtrænings- og rehabiliteringscenter indeholder:

 • 25 meter svømmebassin og vandtræningsbassin med
  - Varmtvandsbassin med en unik hæve-sænkebund til vandgymnastik i varierede højder
  - 90 meter lang vandrutsjebane, der er Danmarks første vandrutsjebane tilgængelig for personer med forskellige bevægelseshandicaps

 • Multifunktionel hal med
  - Tredelt flytbar bagvæg
  - Hydraulisk platform, der skal fungere som scene og elevator
  - Rehabiliterings- og motionscenter

 • Audiovisuelt rum med
  - Foyer og audiovisuelt undervisningsrum

Hallen og bassinerne er bundet sammen af et træningsrum med træningsmaskiner. Her har eleverne og kursister mulighed for holdtræning, individuel motion eller at træne sammen med en hjælper.

Udsmykning

Desuden pryder et maleri på ikke mindre 20 x 4 meter Vandhallas multimedierum. Billedet fortæller samfundets socialhistoriske udvikling. Fremover indgår kunstværket af Jørn Bie i Egmont Højskolens undervisning med fokus på medier og masker.

Adgang for alle

Vandhalla er ikke alene for Egmont Højskolens elever og kursister, men også for gæster i Hou Søsportcentret, lokalbefolkningen og andre der har lyst til at bruge disse geniale faciliteter.

Demonstrationsprojekt og arkitektonisk vartegn

Projektet er et demonstrationsprojekt, der skal give ny viden om og erfaringer med bevægelsesunderstøttende løsninger til undervisnings- og rehabiliteringsbyggeri for alle.

Tilbygningen skal desuden være et arkitektonisk vartegn, der giver en fornyet helhed til højskolens bygninger.

Den 28. februar 2013 blev Vandhalla indviet.

Projektfakta

 • Påbegyndt
 • 2007
 • Afsluttet/forventet afsluttet
 • 2013
 • Støttebeløb
 • 61,1 mio. kr.
 • Websites
 • Vandhalla

Kontakt

Per Schulze Programchef Realdania

 • Egmont Højskolens vandtrænings- og rehabiliteringscenter består af: 

  • Vandtræning med varmtvandsbassin  
  • Multifunktionel hal med træningsrum 
  • Et audiovisuelt undervisningsrum 

   

   

 • Egmont Højskolens vandtrænings- og rehabiliteringscenter er opført i et partnerskab med Realdania, og er derudover støttet af: 

  • Egmont Højskolen 
  • Egmont Fonden 
  • A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 
  • Augustinus Fonden 
  • Elsass Fonden
  • Satspuljen 
  • Odder Kommune

 • Bygherrerådgiver

  Rambøll Danmarks A/S og Søren Jensen A/S. 

  Totalrådgiver og arkitekt

  Cubo Arkitekter A/S 

  Teknikerhold

  Force 4 Architects, Gruppen for By- og Landskabsplanlægning, og Hundsbæk & Henriksen. 

  Entreprenører

  NCC Construction Danmark A/S, MT Højgaard A/S, A/S Henning Lund, Vicotec-Kirkebjerg, DP Ventilation, Rand & Andersen, FP Aluglas, Scan Water A/S, Dansk Varmepumpe Industri A/S, LML Sport ApS.

 • Udbudsform

  Indbudt konkurrence med prækvalifikation efter EU-udbud

  Udskrevet
  Februar 2009

  Antal ansøgere

  12 teams 

  Prækvalificerede

  Fem teams

  Finalerunde
  To teams gik videre til anden runde:

  • CEBRA A/S og NIRAS
  • Cubo Arkitekter A/S, Hjælpemiddel Instituttet, Force 4 architects, GBL Gruppen for By og Landskabsplanlægning ApS, DBI og Hundsbæk & Henriksen

  Vinder

  Cubo Arkitekter A/S, Hjælpemiddel Instituttet, Force 4 architects, GBL Gruppen for By og Landskabsplanlægning ApS, DBI og Hundsbæk & Henriksen

  Dommerkomité

  • Bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen, Egmont Højskolen

  • Bestyrelsesnæstformand Kaj Vestergaard, Egmont Højskolen

  • Forstander Ole Lauth, Egmont Højskolen

  • Projektleder Marianne Kofoed, Realdania  

  Fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening

  • Arkitekt MAA, Anette Brunsvig Sørensen
  • Arkitekt MAA, Anders Tyrrestrup

 • Kort

 • Nyheder

 • Publikationer

Kort

Villavej 25
8300 Odder

Evaluering

{{ title }}

{{ description }}