x

for byen
for livet
for fællesskabet

Midlertidige byrumsaktiviteter

Midlertidige byrumsaktiviteter er en vej til, at byliv og ejerskab kan opstå – allerede før man bygger.

Midlertidige byrumsaktiviteter

Når borgere og interessenter fra et tidligt tidspunkt i processen deltager aktivt i udviklingen af nye byområder, giver det glæde og grobund for kreative ideer til aktiviteter og oplevelser, der skaber liv og fællesskab frem for afspærrede og øde byggetomter.