Realdania By & Byg projekter

Realdania By & Bygs projekter

Realdania By & Byg er engageret i fire store byudviklingsprojekter og opfører eksperimenterende nybyggeri og restaurerer enestående historiske huse over hele landet.

Ejendomsprojekter
Gennem filantropiske investeringer udvikler Realdania By & Byg eksperimenterende nybyggeri og erhverver og bevarer unikke historiske huse – begge dele på et langsigtet og økonomisk bæredygtigt grundlag. Ejendommene skal have væsentlige kvaliteter af eksperimentel, arkitektonisk, kulturel eller historisk karakter.

Realdania Byg & Byg udlejer sine ejendomme på almindelige markedsvilkår. Dog beder vi fra tid til anden vores lejere om at åbne dørene, så flest muligt kan få glæde af de mange spændende bygningsværker.

Byudviklingsprojekter
Gennem partnerskaber - fortrinsvis med kommuner - investerer Realdania By & Byg i arealer til byudvikling og byomdannelse med det formål at medvirke til udvikling og kvalitet i de danske byer.

Realdania By & Byg er p.t. engageret i fire partnerskabsprojekter – FredericiaC, Køge Kyst, Ringkøbing K og NærHeden - som er udvalgt, så de repræsenterer væsentlige og forskellige og aktuelle samfundsmæssigt relevante problemstillinger i dansk byudvikling.

Udover de store partnerskabsprojekter er vi gennem vores datterselskab Kvæsthusselskabet engageret i Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet i det centrale København, der begge bliver udviklet frem mod sommeren 2016.

Igennem alle projekterne bidrager Realdania By & Byg til at finde nye veje og løsninger inden for bl.a. bæredygtighed og klima, social sammenhængskraft, byliv, byrum og sundhed mv. – og vi opbygger viden, som vi formidler til alle, der arbejder med at skabe bedre byer.

  • Realdania By og Bygs projekter

  • Relaterede temaer

Realdania By og Bygs projekter Se alle projekter

Amtmandsboligen i Hjørring

Arne Jacobsens eget hus i Charlottenlund

Arne Jacobsens eget hus i Klampenborg

Arne Jacobsens eget sommerhus

Bedre Byggeskik-ejendom i Holbæk

Bertel Udsens eget hus

Bindesbølls rådhus i Thisted

Bispebjerg Bakke

BLOX

BOLIG+

Business Improvement Districts - BID

Den Tyske Præstegård

Det Grå Fyr i Skagen

Det Harboeske Enkefruekloster

Digegrevens Hus

Edvard Heibergs eget hus

Energiparcel - Ny energi til dit hus

Esken - Svenn Eske Kristensens eget sommerhus

Fæstningens Materialgård

Halldor Gunnløgssons eget hus

Havnemesterboligen

Hindsgavl slot

Historiske huse i Ilimanaq

Inger og Johannes Exners eget hus

J. F. Willumsens eget hus

Jarmers Plads 2

Kanalbyen ved Lillebælt

Karen og Ebbe Clemmensens eget hus

Knud Friis' eget hus

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kornerups rådhus i Vordingborg

Kvæsthusprojektet

Køge Kyst

Landsted tegnet af Kay Fisker

Lille Langebro

Meldahls Rådhus i Fredericia

MiniCO2 Husene

MiniCO2 Husene: Det foranderlige hus

MiniCO2 Husene: Fornyelsen

MiniCO2 Husene: Kvotehuset

MiniCO2 Husene: Traditionen

MiniCO2 Husene: Typehuset

MiniCO2 Husene: Upcycle House

Nærheden

Naturbydelen Ringkøbing K

Nørre Vosborg

Odense Adelige Jomfrukloster

Oluf Bagers Mødrene Gård

Oluf Bagers Plads

Parkeringsanlæg - Dokk1

PH's eget hus

Priors Hus

Riises Landsted

Romerhuset

Rosenhuset

Sankt Annæ Projektet

Statshusmandsbrug, Skovbølling

Sunde Boliger

Søetatens Pigeskole

Taarnborg

Tanghuse på Læsø - Det Moderne Tanghus

Tanghuse på Læsø - Kalines Hus

Tietgens Ærgrelse

Tvedes Rådhus i Sorø

Varmings eget hus

Relaterede temaer Se alle relaterede temaer