x

Giv fortiden en fremtid

Arrangementet er afholdt

Dato 29. oktober 2018

Tidspunkt
kl 01.00 — kl 01.00

Adresse
BLOX
Bryghuspladsen
1473 København – Konferencesalen

Arrangør
Realdania

Adgang for alle

Se alle arrangementer

Har fortidens arkitektur en fremtid? Hvordan balancerer vi mellem benyttelse og beskyttelse. Og hvor langt vi kan gå, når bygningsarven skal udvikles til nye formål?

Giv fortiden en fremtid

Vi inviterer arkitekter, arkitektstuderende og andre interesserede til en faglig eftermiddag om værdien og mulighederne i herregårdenes og landdistrikternes bygninger.

Med Realdanias kampagne Fremtidens Herregård viser danske herregårde nye veje til at genopfinde bygningskulturen i landdistrikterne. Som ramme om kultur, lokale fællesskaber og nye erhverv, der gavner både herregårdene selv og de lokalsamfund, de er en del af. I dag er 24 konkrete fysiske projekter ført ud i livet, og prægtige stalde, lader og kornmagasiner har fået nyt liv. Så hvad kan vi lære af arbejdet med at transformere de historiske bygninger? Og hvilke erfaringer kan vi tage med videre, når landdistrikternes bygningsarv skal udvikles til helt andre formål end dem, de i sin tid blev opført til?

Til arrangementet uddeles også bogen ’Fremtidens Herregård – eksempler på nye veje’, som samler op herregårdenes erfaringer og de fysiske løsninger.

Program

 • Velkomst: Har fortiden en fremtid?
  Christian Andersen, projektchef i Realdania, kridter banen op. Hvad har vi lært af arbejdet med at transformere herregårdenes historiske bygninger, og hvordan kan erfaringerne overføres til landdistrikternes bygningsarv i det hele taget?
 • Et innovativt koncept?
  Claus Anderhalten, partner i Anderhalten Architekten og professor ved Universität Kassel, giver sit bud på, hvordan man innovativt kan fokusere på benyttelse af bygningsarven uden at kompromittere beskyttelsen. Hans tilgang handler både om respekt for det eksisterende og om kreativ uafhængighed.
 • Hvor langt kan vi gå?
  Lars Bock, lektor på Arkitektskolen Aarhus og medlem af bedømmelsesudvalget for Fremtidens Herregård. Lars Nicolai Bock belyser de arkitektfaglige udfordringer, når herregårdenes bygningsarv skal bringes ind i fremtiden. Hvilke tendenser ser vi, og hvordan hænger de sammen med overordnede strømninger inden for restaurering og transformation af arkitektonisk kulturarv?
 • Et opgør med Venezia-Charteret?
  Søren Vadstrup, arkitekt og lektor for Bygningskunst og Kultur på KADK vil gøre op med mantraet om, at nye bygninger ikke må opføres, så de ligner de gamle. Og særligt på herregårdene er det vigtigt, at nye arkitektoniske tilføjelser præciserer og udvider karakteren af stedet og tilstræbe kontinuitet og helhed i det byggede miljø.
 • En Ny Anlægsorden?
  Lars Juel Thiis, partner i Cubo og formand for Det Særlige Bygningssyn, slår et slag for den levende bygningsarv. Herregårdenes arkitektur har aldrig stået stille, men har hele tiden fået tilføjet nye lag, og vores samtid skal turde det samme. For at pejle fremtiden skal fortiden spejles i de nye additioner – deri ligger arkitektens store opgave, mener han.
 • Netværk og bobler

Moderator er Sara Line Bohn, adm. direktør i BARK Rådgivning.

Læs mere om kampagnen på www.fremtidensherregård.dk