x

Blandede by- og boligområder og social mobilitet

Hvad sker der, når vi blander forskellige mennesker i by- og boligområder? Og hvad gør det ved den sociale mobilitet? Bliv klogere på erfaringer og effekterne af den blandede by, når VIVE og Realdania inviterer til seminar 12. oktober i BLOX i København.

Arrangementet er afholdt

Dato
12. oktober 2018

Tidspunkt
kl. 01.00 — kl. 01.00 (Udsolgt)

Adresse
BLOX
Bryghuspladsen
1473 København K

Arrangør
Realdania og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Udsolgt

Se alle arrangementer
Blandede by- og boligområder og social mobilitet

Blandt politikere, forskere og praktikere er der mange syn på betydningen af et socialt mix i byer og boligområder. De kan ofte være præget af forskellige positive og negative værdiladninger. Men hvad siger erfaringerne? Og hvad siger forskningen ? 

Seminaret sætter fokus på, hvad socialt mix er for en størrelse, og hvornår socialt mix af beboere kan være godt for byer, boligområder og deres beboere. Til seminaret har vi inviteret to markante forskere inden for socialt mix, byer og boliger:

Professor George Galster præsenterer sin forskning i områdeeffekter og socialt mix og udlægger, hvad der er evidens for med udgangspunkt i amerikanske studier.

Om George Galsters arbejde
Dr. Gideon Bolt fortæller om de hollandske strategier for at øge socialt mix, og hvilke positive og negative konsekvenser de har haft for social sammenhængskraft, udbuddet af boliger og rummeligheden på boligmarkedet.

Om Gideon Bolts arbejde
Med udgangspunkt i disse to oplæg skal vi sammen blive klogere på socialt mix, hvordan vi kan skabe rammerne for det, og hvad vi kan forvente af et socialt mix i by- og boligområder.

Målgruppe for seminaret: 
Seminaret henvender sig især til centrale aktører inden for praksis, det politiske system, kommunerne, boligorganisationer og forskningen. 

Konferencier/moderator: 
Forsknings- og analysechef Kræn Blume Jensen, VIVE

 

Foreløbigt program:

09.30-10.00: Registrering og kaffe

10.00-10.15: Hvilke forventninger har vi til dagens seminar?


10.15-11.15: Oplæg ved Professor George Galster, Wayne University, USA. 
Hvorfor er der så stor samfundsmæssig og politisk opmærksomhed om socialt mix? Og hvad er det, der virker så tillokkende ved socialt mix? Prof. Galster vil i sit oplæg trække på sin mangeårige forskning og forklare, hvornår socialt mix er en god kur, og hvornår det møder sine begrænsninger.

Slides fra oplægget
11-15-12.00: To bud på, hvordan de amerikanske erfaringer kan bruges i en dansk sammenhæng
Indlæg ved Uffe Andreasen, enhedschef i Københavns Kommune, og direktør Jens Pilholm, CIVICA

12.00-13.00: Frokost

13.00-13.45: Oplæg ved Dr Gideon Bolt, Utrecht University, Holland  
I Holland er der stærkt fokus på socialt mix, og at det har betydet, at der sker mange fysiske nedrivninger af boligblokke for at øge diversiteten. Dr. Bolt vil beskrive udviklingen og fortælle om erfaringer og konsekvenser – og hvilke implikationer det har haft for social mobilitet og social sammenhængskraft.

Slides fra oplægget

13.45-14.45: Diskussion i tre grupper:

  • Gruppe 1: Socialt mix og boligmix 
    Hvordan kan øget socialt mix skabes i sammenhæng med at blande ejerformer, og hvordan kan de to strategier kan spille sammen? Hvor er mulighederne, og hvor er begrænsningerne?

  • Gruppe 2: Socialt mix, social bæredygtighed og lokal velfærd
    Hvordan kan en mere blandet beboersammensætning bidrage til den lokale velfærd?  

  • Gruppe 3: Socialt mix, tryghed og social sammenhængskraft
    Bidrager øget socialt mix til større eller mindre oplevet tryghed? Og hvordan? Opnår vi en bedre social sammenhængskraft, når beboersammensætninger er mere blandet?

14.45-15.00: Pause og forfriskninger

15.00-15.45: Hvad mener vi så om socialt mix? 
Paneldebat ved Torben Tranæs, forskningsdirektør i VIVE, Anders Leth Nielsen, specialkonsulent i Aarhus Kommune, og direktør Jens Elmelund, KAB Bolig.
 
15.45-16.00: Hvad kan vi tage med hjem fra i dag?

16:00: Tak for i dag