x

TEST Folkeskolen som del af byudviklingen - med professor David Woods fra London

Tirsdag 5. februar 2019 kl. 15-17 sætter Realdania fokus på, hvordan vi kan understøtte velfungerende skoler i udsatte boligområder og hvordan både skolen og andre virkemidler kan bruges, når målet er at skabe byer i balance og sammenhæng mellem udsatte boligområder og den øvrige by.

Arrangementet er afholdt

Dato
5. februar 2019

Tidspunkt
kl. 15.00 — kl. 17.00

Adresse
Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V

Arrangør
Realdania

Adgang for alle

Se alle arrangementer
TEST Folkeskolen som del af byudviklingen - med professor David Woods fra London

I arbejdet med udsatte boligområder er der stigende fokus på betydningen af at skabe blandede by- og boligområder. I det strategiske arbejde med at skabe blandede byer indgår blandt andet boligtyper, byrum og forbindelser og i høj grad også institutionerne, fx skolen. Alle vigtige elementer, som kan binde byen bedre sammen og medvirke til at tiltrække og fastholde ressourcestærke familier og skabe socialt mix i de udsatte boligområder.

Vi har inviteret Professor David Woods til at komme og fortælle om de erfaringer og succeser, der har været med til at løfte det faglige niveau på skolerne i Londons fattigste områder gennem langvarige og intensive ressourceforløb. Bemærk at oplæg og debat vil foregå på engelsk.

The London Challenge
Omkring år 2000 besluttede den daværende britiske regering, at man ville investere massivt i at forbedre skolerne i Londons fattigste områder, hvilket resulterede i implementeringen af London Challenge. London Challenge løb fra 2003-2011 og indeholdt blandt andet tiltag som kapacitetsopbygning i lokale byråd, oprettelse af erfaringsnetværk blandt skoler og tilknytning af specialiserede rådgivere. Gennem forløbet lykkes det at løfte skolerne i London fra at være blandt de dårligst fagligt præsterende, til at være blandt de bedste på nationalt plan.

David Woods

David Woods er formand for London Leadership Strategy og arbejder også som uddannelseskonsulent med skoler og lokale myndigheder. Han er involveret i en række uddannelses kommissioner og er visiting professor ved Warwick University og Institut for Uddannelse, University College, London.

Han har arbejdet tæt sammen med flere ministre med at udvikle uddannelsespolitik, og han var førende rådgiver for London Challenge og derefter Chief Adviser for Londons skoler.

David har skrevet meget om udvikling af skoler og uddannelse, f.eks. A-Z of School Improvement (2013) og The Story of London Challenge (2015).

Program

Kl. 14:45 – 15:00

Registrering og kaffe

Kl. 15:00 – 15:05

Velkomst og program
Björn Emil Härtel Jensen, Realdania

Kl. 15:05 – 15:50

Erfaringer med skoleindsatser i London
David Woods, former Chief Adviser, The London Challenge

Kl. 15:50 - 16:00 

Perspektivering med Ellebjerg Skole som eksempel
Anne Graah, Skoleleder, Ellebjerg Skole

Kl. 16:00 – 16:30

Spørgsmål og debat

Kl. 16:30 – 17:00

Snacks og netværk