x

AFLYST: Seniorbofællesskaber: Når vi bygger på værdier

Vi deler erfaringerne med at udvikle 10 seniorbofællesskaber rundt omkring i landet. Vi sætter fokus på den værdibaserede tilgang til projektudvikling, hvor en dyb forståelse for målgruppen og fællesskabets værdier udgør omdrejningspunktet.

Realdania To Go

Tidspunkt
kl. 15.00 — kl. 16.30

Adresse
Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V

Adgang for alle Venteliste

Se alle arrangementer
AFLYST: Seniorbofællesskaber: Når vi bygger på værdier

Illustration: Balancen i Ry. Vandkunsten

Sammen med almene boligselskaber og private investorer har Realdania de seneste år været med til at udvikle 10 nye seniorbofællesskaber rundt omkring i landet. Fælles for byggerierne er, at de bygger på et såkaldt værdiprogram, hvor man i samarbejde med målgruppen forsøger at tegne fællesskabet, før man tegner byggeriet: Hvem bygger vi til? Hvad er deres behov? Hvilke værdier skal tegne fællesskabet? Og hvordan skal sammenhængen være mellem bolig og fællesarealer?

Opdatering 12. marts 2020

Som mange andre følger vi den aktuelle situation og myndighedernes anvisninger, og vi vurderer løbende konsekvenserne for vores aktiviteter. Indtil videre er der stadig åbent for tilmeldinger. Når vi nærmer os datoen for arrangementet, vurderer vi, om det skal gennemføres, eller om vi må aflyse. I tilfælde af at vi må aflyse, kontakter vi alle tilmeldte via e-mail. 


Værdiprogrammerne kan dermed både fungere som et brief til arkitekten, et afsæt for samarbejdet med kommunen og et oplæg til dialog med de mennesker, der gerne vil flytte ind. Men de skaber også behov for en ny form for brugerinvolvering, en ny procesfaglighed - og en ekstra arbejdsgang i udviklingsfasen, inden byggeprogrammet tager form.
 
Så spørgsmålet er: Kommer der bedre og mere attraktive bofællesskaber ud af det? Skaber den værdibaserede tilgang reelt værdi? Det skal vi blive klogere på, når vi inviterer til gå hjem-møde om værdibaseret projektudvikling af seniorbofællesskaber.

Mød rådgivere, arkitekter og bygherrer

Du vil møde fagfolk og bygherrer bag to aktuelle byggerier, Balancen i Ry og Sundbo på Amager:

  • Rådgiverne bag værdiprogrammerne Rasmus Rune Nielsen (Andel) og Ann Thor (Futu) 
  • Arkitekterne som omsætter værdiprogrammerne til arkitektur, Jan Albrechtsen (Vandkunsten) og Jonas Sangberg (Sangberg Arkitekter)
  • Bygherrerne bag de to byggerier på Amager og i Ry, Ea Ovdal Nielsen (fsb) og Mia Manghezi (Pension Danmark), 

Dagens program (vejledende)

15:00 Velkomst og introduktion

15:10 Oplæg og samtale: To bud på et værdiprogram
Rådgiverne bag værdiprogrammerne giver et indblik i arbejdet med at udvikle værdiprogrammer for bofællesskaberne Balancen i Ry og Sundbo på Amager. Herefter vil bygherrer og arkitekter give deres vurdering af, hvad værdiprogrammerne har betydet for byggeri og proces. 

16:00 Fælles drøftelse: Skaber værdiprogrammerne værdi?
 
16:20 Tak for i dag

 

Illustration: Vandkunsten